Met een aantal belangrijke wijzigingen in de Gemeentewet wil de minister van BZK de integriteit van het decentraal bestuur bevorderen. Op 19 april 2022 heeft de Tweede Kamer ingestemd met de Wet bevorderen integriteit en functioneren decentraal bestuur. Nu is de Eerste Kamer aan zet.

De beoogde wijzigingen hebben belangrijke gevolgen voor de gemeenteraad, de burgemeester en de wethouders:

  • Nieuwe wethouders moeten een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) overleggen.
  • De geheimhoudingsprocedure is op een aantal punten veranderd.
  • Raadsleden, burgemeesters en wethouders moeten nevenfuncties direct (elektronisch) openbaar maken.
  • Onverenigbare functies en de stemonthouding zijn duidelijker geregeld.
  • De commissaris van de koning heeft een prominentere positie bij integriteitskwesties in een gemeente.

De reactie van de VNG op het wetsvoorstel leest u hier.

Aanpassingen 

Naar aanleiding van het wetsvoorstel hebben we alvast het VNG-model Reglement van Orde gemeenteraad en de VNG-model Verordening op de raadscommissies aangepast. Om de wijzigingen door te kunnen voeren, moet de wet eerst nog van kracht worden.

Risicoanalyse kandidaat-wethouders

Verder werkt het ministerie van BZK momenteel aan een ander wetsvoorstel over een verplichte risicoanalyse voor kandidaat-wethouders. Voor de consultatie daarover stuurden we een kritische brief naar de toenmalige minister. De VNG blijft in de gaten houden of de procedure met voldoende waarborgen wordt omgeven.