Digitale toegankelijkheid en duidelijke overheidscommunicatie zorgen ervoor dat alle inwoners en ondernemers gebruik kunnen maken van de gemeentelijke dienstverlening. De VNG heeft 2 handreikingen gepubliceerd die gemeenten ondersteunen in het toewerken naar meer digitale inclusie.

Het gaat om: 

Gemeenten zijn hiervan op de hoogte gebracht via een ledenbrief.

Handreiking Duidelijke Overheidscommunicatie

Duidelijke en begrijpelijke communicatie zorgt ervoor dat de gemeente haar inwoners en ondernemers beter kunnen informeren. Deze handreiking geeft handvatten om de schriftelijke communicatie zoals formulieren, brieven en webteksten meer af te stemmen op het doenvermogen van de inwoners en ondernemers. Er staat advies in over het schrijven van beleid en een plan van aanpak, en het geeft praktische voorbeelden en bronnen die kunnen helpen bij het verbeteren van de communicatie.

Handreiking horizontale verantwoording digitale toegankelijkheid

Door te voldoen aan de eisen van het tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid (BDTO) zorgen gemeenten ervoor dat hun websites en mobiele applicaties ook voor mensen met beperking toegankelijk worden. De tips en methode uit de handreiking helpen de gemeente bij de verantwoording aan de gemeenteraad over hoe er wordt voldaan aan de wettelijke verplichting van het BDTO.

Informatiepunten Digitale Overheid

In het bredere perspectief van digitale inclusie zijn de Informatiepunten Digitale Overheid (IDO’s) opgezet om inwoners te ondersteunen die minder digitaal vaardig zijn. Per 1 januari hebben gemeenten de verantwoordelijkheid voor de IDO’s van de Koninklijke Bibliotheek overgenomen. Om gemeenten ook daarin te ondersteunen bij deze nieuwe rol heeft de VNG daar de handreiking Informatiepunten Digitale Overheid gepubliceerd.

Meer informatie