De Model Verordening gemeentelijke rekenkamer is aangepast aan de Wet versterking decentrale rekenkamers. Die trad op 1 januari 2023 in werking en heeft een overgangstermijn van een jaar. Dit betekent dat alle gemeenten uiterlijk 1 januari 2024 een onafhankelijke (gemeenschappelijke) rekenkamer moeten hebben.

Bekijk de nieuwe modelverordening

Een rekenkamerfunctie/-commissie is niet meer mogelijk. Ook voor gemeenten die voor 1 januari 2023 al een onafhankelijke rekenkamer hadden, veranderen enkele zaken:

  • De ambtelijke ondersteuning mag nu ook werkzaam zijn bij de griffie. 
  • De bevoegdheden van de onafhankelijke rekenkamer zijn uitgebreid. Zo kunnen zij nu onderzoek instellen naar de contracten met privaatrechtelijke rechtspersonen waarmee bijvoorbeeld zorg of maatschappelijke ondersteuning in het sociale domein wordt ingekocht. Ook de mogelijkheden om onderzoek te doen naar subsidies, garanties en leningen is verruimd. Ten slotte hebben zij meer mogelijkheden om onderzoek te doen naar privaatrechtelijke rechtspersonen waarin verschillende overheidsorganen samenwerken.

Deskundige bijdragen

Aan de nieuwe modelverordening werkten de Nederlandse Vereniging van Rekenkamers en Rekenkamercommissies (NVRR) mee en diverse meelezers, onder meer de portefeuillehouders van de VNG-commissies Raadsleden en Griffiers en Bestuur en Veiligheid, de Vereniging van Griffiers, de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden, de VNG-adviescommissie Gemeenterecht en BZK. 

Meer informatie