De VNG, IPO en Unie van Waterschappen hebben in het bestuurlijk overleg met minister Hugo de Jonge op 27 januari de aandachtspunten genoemd die van invloed zijn op invoering van de Omgevingswet. Op basis van de nu beschikbare informatie heeft de minister besloten om de datum van 1 juli 2022 los te laten.

Voor de VNG is een robuust en stabiel DSO een belangrijk aandachtspunt voor invoering van de wet. Minister De Jonge (VRO) heeft extra tijd nodig om zich te beraden op een nieuwe datum voor een verantwoorde inwerkingtreding. Hierbij gaat het om 1 oktober 2022 of 1 januari 2023.

Meer informatie