Het ministerie van VWS en de VNG hechten veel waarde aan het ontwikkelen en uitvoeren van lokaal beleid om ouderenmishandeling aan te pakken. Om die reden is in het voorjaar 2022 een Expertpool Ouderenmishandeling opgezet waar tot op heden 16 gemeenten gebruik van hebben gemaakt.

Expert ondersteunt bij ontwikkelen van beleid

Via deze pool kunnen gemeenten kosteloos een expert inhuren voor 20 uur. Deze expert kan hen ondersteunen bij het ontwikkelen van beleid om ouderenmishandeling aan te pakken. De experts zijn momenteel volop bezig om deze gemeenten te ondersteunen.

Oproep en doel

Er is vanuit de Expertpool nog ruimte voor 7 à 9 nieuwe aanvragen. Bent u geïnteresseerd in het ontvangen van ondersteuning van een expert? Dien dan een aanvraag in (zie hieronder). Deze oproep is bedoeld voor gemeenten die zich willen richten op de (door)ontwikkeling van hun beleid op ouderenmishandeling.

Gemeenten die nog geen expliciet beleid gericht op de aanpak van ouderenmishandeling hebben ontwikkeld en dat wel graag willen doen, hebben voorrang. Zie voor meer achtergrondinformatie, de doelen van de Expertpool, de ondersteuningsmogelijkheden, de randvoorwaarden en de planning: Versterking Lokale aanpak ouderenmishandeling: Expertpool

Aanvraag indienen

Vul het aanvraagformulier (word, 50 kB) in en stuur het naar expertpool.ouderenmishandeling@regioplan.nl. U kunt de aanvraag indienen tot en met 25 november. Wacht dus vooral niet te lang met het indienen van een ondersteuningsaanvraag. 

Het streven is om u binnen 6 werkdagen te berichten of uw aanvraag is gehonoreerd of niet. Als uw aanvraag is gehonoreerd, neemt de beheerder van de Expertpool van onderzoeksbureau Regioplan zo spoedig mogelijk contact met u op om uw aanvraag door te spreken en een expert voor te dragen.

Ondersteuningsperiode

Het is de bedoeling dat de koppeling tussen de gemeente en de expert voor de kerst is gerealiseerd. Zo kan de expert zo snel mogelijk aan de slag, en  in ieder geval gedurende januari en februari 2023 ondersteuning bieden om begin maart 2023 de opdracht voltooid te hebben.

Procedure bij meer dan 7 tot 9 aanvragen

Let op: als er meer dan 7 tot 9 aanvragen binnenkomen, worden de aanvragen beoordeeld en een een selectie gemaakt. Bij het honoreren van de aanvragen wordt onder andere rekening gehouden met:

  • eventueel politiek draagvlak voor een lokale aanpak op ouderenmishandeling
  • het stadium waar de gemeente in zit met betrekking tot de beleidsaanpak
  • in hoeverre de gemeente eigenaarschap van het proces (op inhoud en planning) kan nemen tijdens de ondersteuning door de expert
  • de haalbaarheid om het traject in de afgesproken tijd af te kunnen ronden

U krijgt zo spoedig mogelijk bericht of u tot de geselecteerde gemeenten behoort, daarin wordt beargumenteert welke keuzes zijn gemaakt.

Zie ook

Ouderenmishandeling tegengaan: handreiking voor gemeenten