Veel gemeenten staan voor de keus hoe zij in aanloop naar inwerkingtreding van de Omgevingswet en de eerste periode daarna gebiedsontwikkeling gaan faciliteren. De VNG heeft een checklist gepubliceerd waarmee u kunt inventariseren of u klaar bent om uw omgevingsplan te wijzigen met STOP/TPOD.

Ga naar de checklist

De checklist hoort bij de eerder gepubliceerde Keuzehulp instrumentarium wijzigen omgevingsplan. Deze helpt met het maken van de afweging tussen een planwijziging met STOP, een planwijziging met TAM-IMRO of een BOPA. Eén van de vragen in deze keuzehulp is ‘Kunt/wilt u uw omgevingsplan wijzigen met STOP?’. Gemeenten kunnen de checklist gebruiken om hun antwoord op deze vraag te bepalen.

De checklist is in lijn met wat we de afgelopen maanden toelichtten en bespraken in de sessies van het Netwerk Omgevingsplan. De afweging focust op drie punten:

  1. Uw plansoftware ondersteunt de benodigde functionaliteiten
  2. U heeft voldoende geoefend met het opstellen van regels, plannen en besluiten
  3. U heeft de (voorlopige) structuur van uw omgevingsplan bepaald, zodat duidelijk is waar de nieuwe regels moeten landen

We roepen alle gemeenten op om op korte termijn de status voor zichzelf vast te stellen. Bent u nog niet klaar voor STOP, bereid u dan voor op het gebruik van TAM-IMRO en/of de BOPA.

We verwachten dat een aanzienlijk aantal gemeenten het eerste halfjaar van 2024 gebruik zal maken van TAM-IMRO voor het wijzigen van hun omgevingsplan. Hierbij merken we op dat het ook goed mogelijk is om parallel de basis van het omgevingsplan op te bouwen in STOP en urgente gebiedsontwikkeling te faciliteren met TAM-IMRO. Zie over het gebruik van tijdelijke alternatieve maatregelen ook het recente interview in Binnenlands Bestuur met Marjolein Jansen (directeur-generaal ruimtelijke ordening bij BZK) over de inwerkingtreding van de Omgevingswet.