Het nieuwe dashboard maatschappelijke en economische veerkracht op dataplatform Waarstaatjegemeente.nl biedt gemeenten concreet inzicht in sociaaleconomische thema’s. Van het aantal openstaande vacatures in een gemeente tot het aantal leegstaande winkelpanden. 

Op die manier kan gewerkt worden aan herstel en transitie van de lokale economie. Het dashboard maatschappelijke en economische veerkracht biedt data over 3 sociaaleconomische thema’s: vitale binnensteden en dorpskernen, human capital beleid en breed mkb. Gemeenten kunnen daarmee op sectorniveau inzicht krijgen in de krapte op de lokale arbeidsmarkt, of een beeld krijgen van de ontwikkeling van fysieke ondernemingen in de binnenstad. Met de concrete data kunnen gemeenten de huidige situatie in kaart brengen en de ontwikkelingen in de tijd bekijken. Ook is het mogelijk de eigen cijfers te vergelijken met die van andere gemeenten, regio's of het landelijk gemiddelde.

Het dashboard maatschappelijke en economische veerkracht wordt gepubliceerd op het VNG dataplatform Waarstaatjegemeente.nl. Dit platform bundelt, bewerkt en presenteert data van en over alle 344 Nederlandse gemeenten voor iedereen die erin geïnteresseerd is. Vooral voor gemeenten zelf bieden de data veel inzichten.

Meer weten over het dashboard maatschappelijke en economische veerkracht? Stuur een e-mail naar Mark Knops.

Meer informatie