Kennisbank Grip op Informatie (10)

Dit is de kennisbank van het project Grip op Informatie. Lees alles over Grip op Informatie op onze speciale projectpagina.

Filter resetten

Nederlandse Register van overheidsorganisaties, politici en overheidsfunctionarissen

De informatie over gemeenten is afkomstig uit de Databank VNG Ledengegevens. Elke gemeente heeft een contactpersoon die de gemeentegegevens op ieder gewenst moment kan actualiseren. Deze lijst wordt dagelijks geactualiseerd.

Thema
Actief openbaar maken
Maand
Januari
Jaartal
2022
Verplichting
Could
Eigenaar
KOOP - Kennis en exploitatiecentrum officiele overheidspublicaties

Van Wob naar Woo: Een juridische handreiking voor gemeenten over de Wet open overheid

Op 5 oktober 2021 heeft de Eerste Kamer het initiatiefvoorstel van de Tweede Kamer Wet open overheid (Woo) en de wijzigingen die in een novelle zijn voorgesteld, aanvaard. De Woo beoogt een meer transparante en actief openbaar makende overheid. Daarom kent deze wet de verplichting om uit eigen beweging bepaalde categorieën informatie openbaar te maken. Ook schrijft de wet maatregelen voor om digitale documenten duurzaam toegankelijk te maken.

Deze handreiking beschrijft waartoe de Woo verplicht en wat er wijzigt ten opzichte van de Wob. Ook staan er aanbevelingen in voor de gemeentelijke uitvoeringspraktijk en zijn er stroomschema’s opgenomen. De wet treedt op 1 mei 2022 inwerking.

Thema
Actief openbaar maken
Maand
December
Jaartal
2021
Verplichting
Must
Eigenaar
VNG

Kennisdossier Wet open overheid

Op 5 oktober 2021 heeft de Eerste Kamer het initiatiefvoorstel van de Tweede Kamer Wet open overheid (Woo), en de wijzigingen die in een novelle zijn voorgesteld, aanvaard. De wet treedt op 1 mei 2022 inwerking. In deze kennisindex zijn naast de wetteksten en dergelijke ook praktische informatie, kennisproducten, opnames van webinars over de Woo en verwijzingen/links naar kennisplatforms, actuele bestanden etc. te vinden. 

Thema
Actief openbaar maken
Maand
December
Jaartal
2021
Verplichting
Should
Eigenaar
KIA - Kennisnetwerk Informatie en Archief

Stappenplan naar een toegankelijke website

Overheidsinstanties in de EU mogen volgens de richtlijn bij het aanbieden van diensten via digitale kanalen geen belemmeringen opwerpen voor mensen met een audiovisuele beperking. Het Besluit digitale toegankelijkheid overheid voorziet in specifieke voorschriften met betrekking tot de toegankelijkheid van websites, mobiele applicaties en intra- en extranetten van overheidsinstanties. Deze website voorziet in een handzaam stappenplan om inzicht te krijgen in de stand van zaken bij  de digitale kanalen van  een bepaalde overheidsorganisatie en reikt concrete stappen aan om, indien nodig, die toegankelijkheid te verbeteren.

Thema
Actief openbaar maken
Maand
Maart
Jaartal
2019
Verplichting
Should
Eigenaar
BZK

Open Raadsinformatie (ORI): Voorbeeld concrete toepassing

Met deze app zoek je door de openbare vergaderingen, agendapunten, moties en documenten van meer dan 140 deelnemende gemeenten en zes provincies.

Open Raadsinformatie is een initiatief om de besluitvorming van Nederlandse gemeenten transparanter te maken. Dit wordt gedaan door automatisch uit de bestaande vergadersoftware (raadsinformatiesystemen) de vergaderingen en documenten te halen en deze vervolgens middels een API te ontsluiten op een gestandaardiseerde manier.

Thema
Actief openbaar maken
Maand
Januari
Jaartal
2022
Verplichting
Should
Eigenaar
VNG Realisatie

VNG Podcasts Grip op Informatie 2022

Regelmatig worden actuele onderwerpen besproken tijdens de VNG Podcast Grip op Informatie. Hieronder staan ze op een rijtje. 

Podcast Grip op Informatie september: De Wet open overheid
Op 1 mei 2022 trad de Woo (gedeeltelijk) in werking als vervanging van de Wob. In deze eerste podcast gaat Desiree Groeneveld Bloemhof in gesprek met Eunice Vink (beiden van Team Grip op Informatie/VNGR) over wat de Woo in de praktijk betekent. Waar moet je al aan voldoen en wat heeft de VNG Realisatie beschikbaar aan hulp? 

De podcast is te beluisteren op Spotify en Soundcloud.
Geen transcript beschikbaar.

Podcast Grip op Informatie oktober: E-mailarchivering en de Capstonemethodiek
In deze podcast wordt naast de vaste rubriek 'Woo in het nieuws', ook teruggeblikt op de allereerste Grip Summerschool en aandacht besteed aan e-mailarchivering met de Capstone-methodiek. Tot slot komt de zesde week van Grip op Informatie aan bod die van 3 tot en met 10 november 2022 is georganiseerd. 

De podcast is te beluisteren op Spotify en Soundcloud.
Bekijk het Transcript podcast

Podcast Grip op Informatie november: Woo-ambassadeurs 
Inmiddels is het alweer een half jaar geleden dat de Wet open overheid (Woo) inwerking is getreden. Vanuit de VNG worden verschillende activiteiten ontwikkeld om gemeenten te ondersteunen in het voldoen aan de verplichtingen van de Woo. Eén van de activiteiten is het benoemen van ambassadeurs van de Woo’.
 
In de nieuwe VNG podcast Grip op Informatie vertellen Bert Bouwmeester, voormalig burgemeester van de gemeente Coevorden en Peter de Baat, voormalig burgemeester van de gemeente Montferland, over hun rol, doel en verwachtingen. Zij zijn namelijk sinds 1 oktober 2022 de VNG ambassadeurs van de Woo. 

De podcast is te beluisteren op Spotify en Soundcloud.
Bekijk het Transcript podcast.

 

Thema
Actief openbaar maken Basis van informatiehuishouding op orde
Maand
September
Jaartal
2022
Verplichting
Could
Eigenaar
VNG Realisatie

Publieksfolder: Je heeft recht op informatie van de overheid - de Woo in gewone taal

Publieksfolder: Vanaf 1 mei 2022 is in de Wet open overheid (Woo) geregeld dat iedereen informatie mag vragen over wat de overheid doet. Ook zijn overheidsorganisaties nu verplicht om zoveel mogelijk informatie open te stellen voor iedereen. Is de informatie niet openbaar of niet direct te vinden? Dan kun je de overheid daarnaar vragen. 

Thema
Actief openbaar maken
Maand
Mei
Jaartal
2022
Verplichting
Should
Eigenaar
BZK

Woo, wat moeten we nu?

De Wet open overheid (hierna Woo) is per 1 mei 2022 ingegaan. Het project Grip op Informatie heeft eerder een Implementatieplan Actief Openbaren gedeeld. We merken echter dat organisaties willen weten wat ze kunnen gaan doen. De Woo kent een aantal wettelijke vereisten waar u mee aan de slag moet. In dit factsheet wordt zowel schematisch als in tekst uitgelegd welke activiteiten door gemeenten (al) ontplooid kunnen/moeten worden. 

Thema
Actief openbaar maken
Maand
December
Jaartal
2022
Verplichting
Should
Eigenaar
VNG Realisatie

CONCEPT VNG Grip op Implementatieplan actief openbaar Woo

Dit concept implementatieplan ondersteunt organisaties bij het implementeren van de Wet open overheid (Woo). Het implementatieplan bevat informatie en middelen die men los van organisatie en/of grootte van een gemeente
kan inzetten. Het is geschreven in de vorm van een stappenplan.

Omdat de Wet open overheid (Woo) veel processen in de organisatie raakt is het belangrijk te starten met een goede voorbereiding. Een organisatie inventariseert wat er allemaal nodig is en treft voorbereidingen om de implementatie te kunnen starten. Hierbij kijk je als organisatie onder andere naar doel, ambitieniveau, je startpositie, kosten, stakeholders en randvoorwaarden

Thema
Actief openbaar maken
Maand
December
Jaartal
2022
Verplichting
Must
Eigenaar
VNG Realisatie