Op 5 oktober 2021 heeft de Eerste Kamer het initiatiefvoorstel van de Tweede Kamer Wet open overheid (Woo), en de wijzigingen die in een novelle zijn voorgesteld, aanvaard. De wet treedt op 1 mei 2022 inwerking. In deze kennisindex zijn naast de wetteksten en dergelijke ook praktische informatie, kennisproducten, opnames van webinars over de Woo en verwijzingen/links naar kennisplatforms, actuele bestanden etc. te vinden. 

Thema

Actief openbaar maken

Maand

December

Jaartal

2021

Verplichting

Should

Eigenaar

KIA - Kennisnetwerk Informatie en Archief