Overheidsinstanties in de EU mogen volgens de richtlijn bij het aanbieden van diensten via digitale kanalen geen belemmeringen opwerpen voor mensen met een audiovisuele beperking. Het Besluit digitale toegankelijkheid overheid voorziet in specifieke voorschriften met betrekking tot de toegankelijkheid van websites, mobiele applicaties en intra- en extranetten van overheidsinstanties. Deze website voorziet in een handzaam stappenplan om inzicht te krijgen in de stand van zaken bij  de digitale kanalen van  een bepaalde overheidsorganisatie en reikt concrete stappen aan om, indien nodig, die toegankelijkheid te verbeteren.

Thema

Actief openbaar maken

Maand

Maart

Jaartal

2019

Verplichting

Should

Eigenaar

BZK