De ‘Woo-instructie’ is het handboek voor de uitvoering van de nieuwe Wet open overheid. In de instructie staat hoe het Rijk omgaat met informatieverzoeken.

Thema

Actief openbaar maken, Basis van informatiehuishouding op orde

Maand

April

Jaartal

2021

Verplichting

Should

Eigenaar

Rijksoverheid