Met deze app zoek je door de openbare vergaderingen, agendapunten, moties en documenten van meer dan 140 deelnemende gemeenten en zes provincies.

Open Raadsinformatie is een initiatief om de besluitvorming van Nederlandse gemeenten transparanter te maken. Dit wordt gedaan door automatisch uit de bestaande vergadersoftware (raadsinformatiesystemen) de vergaderingen en documenten te halen en deze vervolgens middels een API te ontsluiten op een gestandaardiseerde manier.

Thema

Actief openbaar maken

Maand

Januari

Jaartal

2022

Verplichting

Should

Eigenaar

VNG Realisatie