Ledenbrief nummer

Lbr. 19/018

Met deze ledenbrief worden de Model Verordening ambtelijke bijstand en fractieondersteuning 2019, de Model Instructie voor de griffier 2019, en de Model Instructie voor de secretaris 2019 aangeboden. De oude modelverordening ambtelijke bijstand en fractieondersteuning en oude de modelinstructies voor de griffier en de secretaris zijn kritisch bezien en waar mogelijk en nodig aangepast. Dit heeft geleid tot geheel nieuwe modellen. In deze ledenbrief wordt toegelicht op welke punten deze modellen verschillen van de vorige versies en worden de gemaakte keuzes verantwoord.