Geachte dames en heren,

In week 47 (18-21 november) behandelt u de Begroting Justitie en Veiligheid (35300 VI). De VNG vraagt uw aandacht voor de volgende onderwerpen:

 1. Ondermijning
  Een effectieve aanpak vraagt om een integrale aanpak op preventie en repressie. Het doel moet zijn dat we aan de voorkant van het probleem komen en in staat zijn de werkwijzen en de businessmodellen van criminelen te doorbreken. Hiervoor is een langdurige integrale aanpak nodig en structureel geld noodzakelijk.

   

 2. Politie
  De toch al schaarse lokaal beschikbare politiecapaciteit is recent onder zeer zware druk komen te staan. Er zijn forse investeringen nodig om te zorgen dat ze op het noodzakelijke niveau komt en blijft. Er zijn voor de korte termijn onorthodoxe maatregelen nodig ter ontlasting van de politie.
   

 3. Aanpak Mensenhandel
  Mensenhandel is in toenemende mate een aandachtspunt voor gemeenten. Niettemin is meer inzet nodig. Voor het opheffen van belemmeringen voor gemeenten doen zij een appèl op het Rijk.

   

 4. Cybercrime
  Gemeenten investeren steeds meer middelen en capaciteit in digitale veiligheid. Van belang voor gemeenten is dat de aanpak, die zich niet aan grenzen houdt van organisaties of regio's, als één overheid wordt opgepakt en het Rijk dit met middelen ondersteund.

   

 5. Cannabis
  De wet experiment gesloten coffeeshopketen. Bij de verdere uitwerking in 2020 staat nog open hoe rollen en verantwoordelijkheden rond toezicht en handhaving moeten worden geregeld en op welke wijze de ministeries van VWS en van JenV gemeenten tegemoet gaan komen in extra kosten.