Ledenbrief nummer

Lbr. 20/080

In deze ledenbrief informeren we u over diverse ontwikkelingen op het gebied van onderwijshuisvesting.

  • Update VNG Model Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs: Deze bevat verduidelijkingen en aanpassingen aan een aantal eerdere wetswijzigingen.
  • Indexatie normbedragen: Naast de jaarlijkse indexatie is een ophoging van de normbedragen nodig in verband met bouwbesluit-eisen voor Bijna Energie Neutrale Gebouwen die vanaf 1 januari 2021 gelden.
  • Investering in ventilatie scholen: Naar aanleiding van het eindrapport van het Landelijk Co√∂rdinatieteam Ventilatie op Scholen stelt minister Slob voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media ‚ā¨ 360 miljoen ter beschikking. Met dit bedrag als 30% cofinanciering kunnen gemeenten en schoolbesturen investeren in het verbeteren van het binnenklimaat in schoolgebouwen.
  • Integraal Huisvestingsplan Onderwijs: Er komt een wettelijke verplichting aan voor gemeenten: het opstellen van een Integraal Huisvestingsplan Onderwijs (hierna: IHP). De VNG, PO-Raad (primair onderwijs) en VO-raad (voortgezet onderwijs) komen met een handreiking voor het opstellen van een IHP.
  • Lobby voor investering in Onderwijshuisvesting: routekaart PO/VO: In het kader van het klimaatakkoord heeft de VNG samen met de PO-Raad en de VO-raad een routekaart opgesteld. Deze routekaart is de onderlegger voor een structurele aanpak van de kwaliteit en energieprestaties in de onderwijshuisvesting.