Ledenbrief nummer
Lbr. 21/004

Duizenden ouders zijn getroffen door de problemen met kinderopvangtoeslag. De Belastingdienst/Toeslagen compenseert hen daar financieel voor. Maar voor wie in de problemen is geraakt, is financiële compensatie niet altijd voldoende. Er kunnen bijvoorbeeld problemen zijn ontstaan rondom huisvesting, schulden, inkomen, zorg en de opvoeding van kinderen.

Staatssecretaris Van Huffelen, verantwoordelijk voor Toeslagen, heeft daarom de gemeenten gevraagd om de gedupeerde ouders over de volle breedte hulp te bieden. De VNG en Belastingdienst/Toeslagen hebben op 28 september jl. een akkoord bereikt om ondersteuning te bieden aan gedupeerde ouders van de toeslagenaffaire. De afgelopen maanden hebben vervolggesprekken plaatsgevonden. Daarnaast heeft de VNG gereageerd op de kabinetsreactie op het verslag van de Parlementaire ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslag Ongekend onrecht.

In deze ledenbrief leest u meer over onze reactie hierop en de stand van zaken van gegevensuitwisseling, financiën, brede schuldenaanpak en wat dit betekent voor u als gemeente. Ook nemen wij u mee in onze zorgen over het ontbreken van duidelijkheid over de schuldenaanpak in relatie tot de € 30.000 voor de gedupeerde ouders. Om gemeenten te ondersteunen, heeft de VNG een steunpunt ingericht waar gemeenten terecht kunnen voor vragen en implementatieondersteuning.