Ledenbrief nummer
Lbr. 17/038

Per 1 juli 2017 treedt de Wet aanpak woonoverlast in werking. Die wet maakt het mogelijk dat de gemeenteraad de burgemeester de bevoegdheid toekent om bij ernstige en herhaaldelijke woonoverlast gedragsaanwijzingen op te leggen aan de overlastgever. De VNG staat daar positief tegenover. Gemeenten worstelen al lang met het weerbarstige probleem van de woonoverlast. Dit nieuwe instrument voorziet dan ook zeker in een behoefte.

Het ligt voor de hand dat de gemeenteraad – als hij er voor kiest de burgemeester deze bevoegdheid toe te kennen – dit doet in de Algemene plaatselijke verordening (APV). Meerdere gemeenten hebben al laten weten dat van plan te zijn, en dat zij behoefte hebben aan een model APV-bepaling van de VNG. Zo'n bepaling wordt met deze ledenbrief aangeboden.

Daarbij merken wij wel op dat deze bevoegdheid om gedragsaanwijzingen op te leggen vrij nieuw is in het Nederlandse recht en de burgemeester belast met een nieuwe taak. Het is zaak om bij de toepassing van dit instrument een zorgvuldige start te maken.