Ledenbrief nummer
Lbr. 20/088

Data maken betere sturing en beslissingen door gemeenten mogelijk. Het rendement kan geoptimaliseerd worden door data te delen met maatschappelijke partners en andere overheden. Overheidsdata vormen een bron van economische groei, door bij te dragen aan onder meer de ontwikkeling van artificiële intelligentie.

In deze ledenbrief gaan wij in op de VNG visie Van Open data naar samen data delen. Deze visie houdt in dat gemeenten, in plaats van open data in de breedte na te streven, met ‘samen data delen’ meer en gerichter resultaten kunnen boeken voor zowel de gemeente zelf als de samenleving. Daarbij delen gemeenten data om een maatschappelijke opgave of beleidsvraagstuk met partners op te pakken. Dit op basis van concrete businesscases. Experimenteren en leren moeten het eenvoudiger maken voor gemeenten om aan data-initiatieven deel te nemen en initiatieven snel op te schalen.

Volledige brief