Ledenbrief nummer

Lbr. 23/002

Geachte leden van college en gemeenteraad,

Aanleiding

De VNG heeft overeenstemming bereikt met het rijk over een onderzoek naar de houdbaarheid van de Wmo en de groeiraming jeugdzorguitgaven. Met dit onderzoek willen we inzicht krijgen in hoe het beroep op de Wmo 2015 en de Jeugdwet zich op een middellange termijn ontwikkelt. Het Centraal Planbureau (CPB) gaat dit onderzoek uitvoeren. Daarvoor heeft het CPB gegevens (data) van gemeenten nodig. We lichten in deze brief toe om welke gegevens dit gaat, geven u informatie over de belangrijkste aandachtspunten hierbij en over de planning.

De data  willen we via Stichting Inlichtingenbureau (IB) verzamelen en beschikbaar stellen. Het IB mag de data dat alleen - en met toestemming van de gemeente - eenmalig verwerken tot een geaggregeerde, niet tot de persoon of gemeente herleidbare set gegevens en beschikbaar stellen aan het CPB. 

Retourneer de ondertekende pilotovereenkomst (zie de bijlage hieronder) via klantsupport@inlichtingenbureau.nl doe dit vóór 1 april (oorspronkelijk 1 maart).