Interview
Sinds 2019 richt het programma Vitale Vakantieparken Drenthe zich op het verbeteren en verduurzamen van vakantieparken in Drenthe. Samen met Drentse ondernemers, parkeigenaren, VvE’s en gemeenten wordt er gewerkt aan de ambitie: een b(l)oeiende verblijfsrecreatiesector in de provincie Drenthe. Wij...
Blog
Afgelopen week heeft het kabinet de jaarrapportage Arbeidsmigranten naar de Tweede Kamer gestuurd. Deze rapportage heeft 2 doelen: breed inzicht geven in de ontwikkelingen rondom arbeidsmigratie en inzicht geven in de voortgang van de door het kabinet overgenomen aanbevelingen van...
Interview
Eind 2022 vond in de provincie Limburg het Symposium Zorgcriminaliteit plaats. Eens te meer werd duidelijk dat een succesvolle aanpak van zorgfraude en – criminaliteit staat of valt met goede samenwerking. Op alle fronten.
Blog
Afgelopen zomer kreeg VNG Naleving met Nathan Ducastel niet alleen een nieuwe directeur, maar ook twee nieuwe managers. Anna van den Boogaard neemt het domein werk & inkomen voor haar rekening, Bas Wijnen ontfermt zich over de domeinen zorg en...
Interview
De gemeente Moerdijk heeft dringend behoefte aan goede huisvesting voor arbeidsmigranten. De gemeente heeft begin dit jaar een oproep gedaan: wie heeft een goed initiatief? 17 initiatiefnemers hebben een project ingediend, waarvan er inmiddels 5 zijn bestempeld als ‘kansrijk’.
Interview
Sinds 2016 zijn houders van kinderopvanglocaties vanuit de Wet kinderopvang verplicht om zich aan te sluiten bij de Geschillencommissie Kinderopvang. Gemeenten zijn verantwoordelijk om hierop toe te zien en zo nodig te handhaven. Sinds eind vorig jaar kunnen ze de...
Interview
Om de aanbevelingen uit het rapport van Roemer ‘Arbeidsmigranten, geen tweederangsburgers’ te kunnen uitvoeren, stemt de VNG de voortgang en implementatie van de aanbevelingen af met verschillende partijen die betrokken zijn.