Interview
De gemeente Rotterdam startte dit jaar met het openbaar maken van bevindingen en conclusies van rechtmatigheidsonderzoeken.
Interview
‘Gebundelde’ problemen in het sociaal domein hebben vaak gevolgen voor de leefbaarheid van een wijk of gebied. De Landelijke Stuurgroep Interventieteams (LSI) biedt uitkomst.
Interview
Bij kleinere en middelgrote gemeenten omvat ‘de taak kinderopvang’ vaak slechts een deel van iemands werkzaamheden. Goede ICT-ondersteuning daarbij is dan ook essentieel.
Blog
Het verslag Ongekend Onrecht van de Parlementaire ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslag markeert een nieuwe fase in de verhouding tussen overheid en burger.
Interview
Hoe kun je statushouders beter bereiken? En hoe zorg je dat ze sneller slagen voor hun inburgeringsexamen en actief deelnemen aan de maatschappij?
Interview
Zonder zich vast te pinnen op getallen heeft wethouder Albert Abee van Westland de ferme ambitie uitgesproken om meer woonruimte te creëren voor arbeidsmigranten én dit wonen te ‘humaniseren’.
Interview
Na een aantal incidentele onderzoeken bij het Internationaal Bureau Fraude-informatie (IBF) besloot de Sociale Dienst Drechtsteden het anderhalf jaar geleden groter en structureler aan te pakken.
Interview
Stilzitten is geen optie, vond Team Handhaving Sociaal Domein in ’s-Hertogenbosch bij de eerste corona-lockdown. Misbruik en oneigenlijk gebruik van uitkeringen gingen tenslotte ook gewoon door.
Interview
Eind 2020 startte de koplopergemeente Eindhoven een pilot materiële controle op zorg in natura voor de Jeugdwet en de Wmo 2015. Het voornaamste doel is om – samen met de zorgaanbieders – de kwaliteit van de zorg te verbeteren. De...
Interview
In Rotterdam maken ze - op z'n Rotterdams - serieus werk van het tegengaan van misbruik en uitbuiting van arbeidsmigranten. Met het programma met de veelzeggende titel 'Werken aan een menswaardig bestaan' gaat de Maasstad de problemen te lijf.