Jaarlijks organiseert VNG-realisatie een aantal keer ‘de week van Grip op Informatie’ samen met een groot aantal gemeenten en andere overheidsorganisaties. Inmiddels hebben er al zeven weken plaatsgevonden. Alle weken staan in het teken van informatiebeheer, actieve openbaarmaking en digitale duurzaamheid. Vergeet de data waar u zich voor aanmeldt niet in uw agenda te zetten.

E-mailarchivering

Net als eerdere edities staat ook deze achtste week van Grip op Informatie weer in het teken van informatiebeheer, actieve openbaarmaking en digitale duurzaamheid. De Woo vergroot voor iedereen de toegang tot overheidsinformatie, bevordert de actieve openbaarmaking en benadrukt het belang van informatiehuishouding op orde. Gemeenten staan dus voor een grote opgave.  

Tijdens deze week ontvangt u onder andere tips voor een meer gelijkwaardige informatierelatie tussen burgers en overheid, de stand van zaken rondom de actieve openbaarmaking en een masterclass over het bewaren (of vernietigen) van e-mail en tekstberichten. Maar de week van Grip biedt nog veel meer. 

Voorafgaand aan de week wordt op donderdag 26 oktober 2023 een inloopspreekuur georganiseerd waar een korte toelichting wordt gegeven op het programma en vragen voor de sprekers meegegeven kunnen worden.   

Meer informatie en aanmelden

Meer informatie over alle webinars vindt u hieronder. Aanmelden kan voor één of meer sessies van de achtste week Grip op Informatie.  Alle webinars zijn kosteloos.   

Alle informatie is terug te kijken en lezen via het VNG forumKia.pleio.nl en ons YouTube kanaal: webinars 2023, webinars 2022webinars 2021webinars 2020 of luister onze podcasts.

Terugblik 7e week van grip op informatie

Tijdens de 7e week van Grip in april 2023 waren er ruim 4500 deelnemers. Veel van deze deelnemers namen deel aan meerdere webinars. Het grootste deel van hen is werkzaam in het informatiebeheer en de meerderheid is werkzaam bij een gemeente. Alle webinars zijn terug te kijken via YouTube.

Heeft u specifieke onderwerpen met betrekking tot informatiehuishouding die u graag in een webinar terugziet? Mail ons via gripopinformatie@vng.nl.