Bij het ontwikkelen van de handreiking, merkten we dat er een paar onderwerpen zijn die altijd van belang zijn, vaak zelfs noodzakelijk, om te komen tot een inclusieve samenleving. Namelijk bewustwording, toegankelijkheid en ontmoeting:

 • is nodig om inwoners en medewerkers van een gemeente zich te laten realiseren dat er drempels in de samenleving zijn voor mensen met een beperking.
 • tussen mensen met en zonder beperking zorgt ervoor dat er begrip ontstaat voor de verschillende perspectieven van waaruit mensen denken. Mensen met en mensen zonder beperking.
 • is altijd een eerste voorwaarde om mee te kunnen doen. Wanneer het OV niet rolstoeltoegankelijk is, kun je niet naar je werk. Wanneer afspraken bij de gemeente alleen telefonisch gemaakt kunnen worden, kun je met een gehoorbeperking geen afspraken maken. Het moet dus voor iedereen mogelijk zijn ergens (letterlijk) toegang te krijgen en ook weer veilig weg te gaan (uitgankelijkheid).

Bewustwording

Voorlichting, Scholing

Voorbeelden

 • Een goede aanpak van discriminatie gaat verder dan het discriminatiemeldpunt. Ook het voorkomen van discriminatie hoort erbij. De handreiking antidiscriminatiebeleid geeft gemeenten handvatten.
 • Ieder(in) maakt een portrettenreeks waarin mensen met een beperking vertellen over de minder voor de hand liggende aspecten uit het verdrag zoals validisme, oftewel discriminatie van mensen met een beperking.
 • Almere is de campagne ‘Guusje’ gestart: https://www.geoffreycramm.nl/portfolio/07/

Wat zegt het VN-verdrag?

Artikel 4: Algemene verplichtingen, Artikel 8: Bevordering van bewustwording

Toegankelijkheid

Fysiek, Informatie, Sociaal

Voorbeelden Fysiek

 • Onder andere Utrecht en Zwolle hebben een eigen toegankelijkheidsstandaard voor openbare gebouwen ontwikkeld (Utrecht standaard toegankelijk en Zwolse ontwerprichtlijnen)
 • De Toiletalliantie heeft een stappenplan voor gemeenten opgesteld hoe meer toegankelijke toiletten kunnen worden gerealiseerd. (https://www.waarkaniknaardewc.nl/toolkit/)
 • Gemeente Utrechtse Heuvelrug organiseert een workshop fysieke toegankelijkheid, waarin ervaringsdeskundigen gemeentemedewerkers meenemen in de do’s en dont’s op het gebied van toegankelijkheid.
 • Het CROW is het kenniscentrum over infrastructuur, de openbare ruimte en het verkeer en vervoer in Nederland. Zij hebben ook veel kennis over toegankelijkheid, zie www.crow.nl

 

Voorbeelden Informatie

 • In de publicatie 'Aan de slag met Digitale Inclusie' is gekeken hoe gemeenten hun digitale dienstverlening voor iedereen toegankelijk maken.
 • Gemeente Goes organiseert voor medewerkers een cursus begrijpelijk taalgebruik.
 • Via https://scribit.tv kunnen filmpjes door vrijwilligers voorzien worden van audiodescriptie.
 • Onder andere gemeente Rotterdam maakt gebruik van enkele Beeldbrieven, brieven waarin foto's de tekst versterken en daardoor begrijpelijker zijn voor alle inwoners.
 • Op het online kennisplatform Goede Kennis zijn tien tips beschikbaar voor toegankelijke communicatie.

Wat zegt het VN-verdrag?

Artikel 4: Algemene verplichtingen, Artikel 9: Toegankelijkheid, Artikel 21: toegang tot informatie

Wetten

Verplichte toegankelijkheid websites en apps van overheid

https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2018/02/02/wettelijke-plicht-websites-en-apps-van-overheid-toegankelijk-en-bruikbaar-voor-mensen-met-handicap

Ontmoeting

Betrokkenheid, Wederzijds begrip

Voorbeelden

 • Gemeente Den Haag organiseert belevingstours samen met inwoners met een beperking
 • Gemeente Utrechtse Heuvelrug organiseert dorpsbijeenkomsten over inclusie.
 • In juni vindt jaarlijks de nationale Prokkelweek plaats. In deze week worden door het hele land 'Prokkels' georganiseerd. Een Prokkel is een prikkelende ontmoeting tussen iemand met en iemand zonder een verstandelijke beperking. Veel gemeenten doen mee.
 • Zorg dat inwoners ook weten waar ze terecht kunnen bij (ervaren) discriminatie. Zoals het College voor de Rechten van de Mens, antidiscriminatie bureaus en apps zoals melddiscriminatie.nu

Wat zegt het VN-verdrag?

Artikel 3: Algemene beginselen, Artikel 5: Gelijkheid en non-discriminatie