Hoe kunnen burgers daadwerkelijk zeggenschap krijgen over hun leefomgeving? Hoe kan de raad sturen en controleren wat er gebeurt in alle (regionale) samenwerkingsverbanden? Alles wat u weten moet over een sterk lokaal bestuur.