Wat moet ik als gemeente doen voor de landelijke voorzieningen?

De VNG doet centraal de inkoop voor alle gemeenten en financiert daarmee de stichtingen van de uitnames in het kader van de Jeugdwet. Het gaat om de onderdelen nazorg van Stichting Opvoeden.nl, Adoptievoorzieningen, Stichting Kindertelefoon en het vertrouwenswerk. Meer informatie 

Waarom zijn de contracten van de uitnames niet gepubliceerd?

De overeenkomsten worden niet openbaar gemaakt aangezien het een privaatrechtelijke overeenkomst betreft die gesloten is tussen twee privaatrechtelijke partijen.