Elke gemeente moet voor eind 2021 een Transitievisie Warmte vaststellen. Met deze Transitievisie maken gemeenten het tijdspad inzichtelijk: wanneer kunnen welke wijken of buurten van het aardgas worden afgekoppeld. Voor de wijken of buurten die voor 2030 gepland staan, maakt de gemeente ook al de mogelijke warmte-alternatieven bekend. 

Stappenplan Transitievisie Warmte

Het Kennis- en Leerprogramma Aardgasvrije Wijken, waarvan de VNG trekker is, heeft samen met gemeenten die al een Transitievisie hebben opgesteld, een stappenplan gemaakt. Dit plan beschrijft per stap welke mogelijkheden u als gemeente heeft, welke stakeholders u bijvoorbeeld kunt betrekken en welke keuzes u per stap kunt maken. Meer informatie: website Programma Aardgasvrije Wijken

De Leidraad

Maar hoe bepaalt u als gemeente welk alternatief geschikt is om huizen en andere gebouwen in een wijk of buurt te verwarmen? Het Expertise Centrum Warmte heeft samen met het Planbureau voor de Leefomgeving een tool ontwikkeld voor gemeenten: de Leidraad. Die beschrijft per wijk of buurt vijf mogelijke warmtealternatieven en geeft aan wat de maatschappelijke kosten zijn en wat de kosten voor de eindgebruiker zijn. Met behulp van de Leidraad kunnen gemeenten een afgewogen keuze maken welk warmte-alternatief voor welke wijk of buurt het meest passend is. Meer informatie: website Expertisecentrum Warmte