Het ministerie van SZW heeft samen met Divosa en de VNG een toolkit samengesteld met daarin onderstaande producten. LET OP: de handreiking wordt regelmatig geactualiseerd.

Meest recente update Toolkit Tozo

In de handreiking versie 17 zijn onder meer de volgende onderwerpen toegevoegd:

  • Wijziging terugwerkende kracht vanaf 1 februari 2021 (inclusief de link naar de op 27 januari gepubliceerde ministeriële regeling)
  • Niet invoeren beperkte vermogenstoets per 1 april 2021
  • Urencriterium en onderbreking door zwangerschap
  • Verhouding Tozo tot TONK, de evenementenmodule bij de TVL voor de evenementenbranche en de opslag Voorraad Gesloten Detailhandel (VGD)
  • Informatie over de verantwoording van voorschotten, uitkeringen en leningen Tozo
  • Aanvullende informatie over ondersteuning bij heroriëntatie

Ook de modelbrieven en -beschikkingen Tozo zijn geactualiseerd, met verwijzingen naar de nieuwe ministeriële regeling.

Inhoud toolkit

Uitvoeringsproducten voor gemeenten

Rechtmatigheid en financiële verantwoording

Dienstverleningsproducten