Het ministerie van SZW heeft samen met Divosa en de VNG een toolkit samengesteld met daarin onderstaande producten. LET OP: de handreiking wordt continu aangepast.

Update Toolkit Tozo

In versie 16 van de Handreiking Tozo wordt onder andere aandacht besteed aan de volgende onderwerpen:

  • Aanpassing normbedragen per 1 januari 2021(paragraaf 5.3)
  • Extra toelichting bij inkomensbegrip DGA’s + aanpassing percentage vennootschapsbelasting (paragraaf 5.4)
  • Verantwoording van brutering (paragraaf 5.5)
  • De opslag voor horecaondernemers bij de TVL (paragraaf 5.7)
  • Brexit (paragraaf 7.2)
  • uitstel van terugbetaling

Aan de toolkit zijn toegevoegd:

  • Modelbrief uitstel van terugbetaling
  • Aangepaste set modelbrieven- en beschikkingen (waarin de wijzigingen zijn verwerkt)

Inhoud toolkit

Uitvoeringsproducten voor gemeenten

Dienstverleningsproducten