De VNG ontwerpt, daartoe gemachtigd door vrijwel alle gemeenten, een ontwerpselectielijst voor archiefbescheiden die door de minister van OCW wordt vastgesteld. In de selectielijst zijn de bewaartermijnen van archiefbescheiden van gemeentelijke en intergemeentelijke organen vastgelegd.

Voor vragen en opmerkingen over de selectielijst kunt u terecht op het VNG forum Selectielijst archiefbescheiden.

U moet zich daarvoor wel inschrijven en aanmelden. U krijgt dan een reactie van leden van de Adviescommissie Archieven.

U kunt ook (korte) praktische vragen stellen aan de digitale consultant van VHIC, Zaalberg, via zaalberg@vhic.nl.

Meer informatie