Intergemeentelijke organen zoals omgevingsdiensten, GGD’en veiligheidsregio’s dienen conform de Archiefwet 1995 archieven in goede, geordende en toegankelijke staat te houden. Bij de totstandkoming van gemeenschappelijke regelingen dient een voorziening te worden getroffen. In de gezamenlijke notitie 'Verbonden partijen' van de gemeentelijke inspecties (BRAIN) en de provinciale archiefinspecties (LOPAI) wordt uitgebreid ingegaan op de verantwoordelijkheden in het archiefbeheer en de informatievoorziening. Daarin is een Model voor de archiefparagraaf van gemeenschappelijke regelingen opgenomen.

Meer informatie