Logo Beschermd Thuis

Met de doordecentralisatie worden - in plaats van alleen de huidige centrumgemeenten - álle gemeenten verantwoordelijk voor de zorg en ondersteuning van hun inwoners met psychiatrische kwetsbaarheid. Zij ontvangen vanaf 2024 stapsgewijs ook de middelen om te zorgen voor een breed palet aan voorzieningen in nabijheid van inwoners. De overgang naar dit verder gedecentraliseerd systeem is alleen verantwoord als er sprake is van krachtige regionale samenwerking. Door onderling afspraken te maken over een niet vrijblijvende NvO nemen gemeenten de verantwoordelijkheid om regionale samenwerking te verbeteren, het opdrachtgeverschap te versterken en de administratieve last te verminderen.

Op deze pagina leggen we uit welke activiteiten we verder op dit gebied ontplooien.

Wat is de norm voor opdrachtgeverschap (NvO)?

In de NvO maken gemeenten in een regio richtinggevende afspraken met elkaar over wat zij als regio samendoen op het gebied van Maatschappelijke Opvang en Beschermd Wonen én hoe dit lokaal en bovenregionaal is verbonden.  

tekening: man schudt hand vrouw en kaart nederland

De NvO kent 8 afspraken. Zo maken gemeenten op basis van de NvO binnen de eigen regio afspraken over bijvoorbeeld de toegang en inkoop van Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang (MO-BW). Zij leggen deze samenwerking duurzaam vast. De NvO zorgt voor een continue dialoog tussen gemeenten onderling maar ook met aanbieders. Doel is een duurzame beweging in gang te zetten om kwalitatief goede, beschikbare en betaalbare hulp te borgen en de administratieve lasten te verminderen. Niet alleen nu, maar ook in de toekomst, elke dag opnieuw.

Inzicht in de samenwerking door dashboard NvO

printscreen van het dashboard

Om de implementatie van de NvO te bevorderen is een Dashboard ontwikkeld. Het geeft de status aan van de implementatie van alle onderdelen uit de NvO op regionaal niveau en maakt de voortgang inzichtelijk. Regio's die achterblijven worden actief benaderd en kunnen ondersteuning krijgen door het Transitieteam Beschermd Thuis. Regio’s kunnen met het dasboard ook inspiratie opdoen bij andere regio’s waar de implementatie al verder is gevorderd en zelf contact zoeken.

Het Dashboard wordt de eerste dag van de maand ververst met de laatste informatie uit de 44 regio’s. De beschikbare informatie wordt verzameld door de regio-adviseurs die vanuit het samenwerkingsplatform sociaal domein regio’s ondersteunen bij vragen.

Bestuurlijk en ambtelijk netwerk BW-MO

Eind 2020 is er een ambtelijk en bestuurlijk netwerk opgericht vanuit de wens om met elkaar in gesprek te blijven over de ontwikkelingen op het gebied van BW-MO en de verdere uitwerking van het NvO. Elke BW-MO regio heeft een bestuurlijk en een ambtelijk aanspreekpunt benoemd die actief is in het netwerk. Doel van het netwerk is het bevorderen van de samenwerking én de wens om als collectief met elkaar te blijven leren door goede voorbeelden en informatie uit te wisselen zoals over innovatie of het verder vormgeven van de toegang. Beide netwerken komen eens in de paar maanden bij elkaar. Het netwerk heeft geen besluitvormend karakter. Besluitvorming loopt via de VNG-commissie Zorg, Jeugd en Onderwijs en het VNG-bestuur.

Heeft u vragen, of heeft u ondersteuning nodig?

Heeft uw gemeente vragen over de implementatie van NvO en ondersteuning nodig? Ga naar het complete overzicht ondersteuningsstructuur voor Beschermd Thuis.

Vragen stellen, discussies volgen en in contact komen met andere gemeenten

VNG-forum Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang:
Word lid van het forum en doe mee.

Nieuwsbrief Beschermd Thuis

Met deze maandelijkse nieuwsbrief blijft u op de hoogte van alle ontwikkelingen rond Beschermd Thuis!