Publicatie soort

Overig

Jaar van uitgifte

2021

Beschermde woonvoorzieningen zijn al lang niet meer de instellingen van vroeger. De afgelopen jaren zijn veel  verschillende tussenvormen ontwikkeld. Deze tussenvormen vallen niet allemaal onder de wettelijke definitie van Beschermd Wonen. Binnen regio’s was daardoor onduidelijkheid over de verantwoordelijkheid voor en financiering van deze tussenvormen. De Richtlijn tussenvormen Beschermd Wonen helpt gemeenten om binnen regio’s afspraken met elkaar te maken en de doordecentralisatie van Beschermd Wonen succesvol te laten verlopen.

De richtlijn, opgesteld samen met een aantal gemeenten en vastgesteld door de VNG-commissie Zorg, Jeugd en Onderwijs, is als addendum toegevoegd aan de Norm voor Opdrachtgeverschap voor MO-BW.

  • Bekijk ook het webinar (YouTube) dat op 23 september over deze richtlijn werd gegeven.