Deelnemers aan de Bestuurdersdag / BALV van 30 november 2018 konden verschillende deelsessies bijwonen.

Onderstaand de beschikbare presentaties en verslagen:

Hoe om te gaan met grensoverschrijdend gedrag?

Presentaties Verslagen
Principes Digitale Stad en samen organiseren - van dataspelregels naar instrumenten (PPT) Terugblik workshop Principes voor Digitale Stad
Bouwen, bouwen, bouwen (PPT) Wat moet u doen om woningbouw te realiseren?
Aardgasvrije wijken, regionale energiestrategie & Klimaatakkoord (PPT) 'Kom maar door met die ondersteuningsprogramma's'
Hoe arbeidsmarktfit is uw gemeente? (PPT) Hoe arbeidsfit is uw gemeente?
Samen investeren in duurzame scholen (PPT); De Leister Igge na duurzame renovatie klaar voor de toekomst (website); Nul-op-de-meter school Drachten (filmpje)  
De Global Goals: van mondiale agenda naar eigen gemeente (PPT)  
Resilience in mijn gemeente. Grip op informatieveiligheid (PPT)  
Preventie in het sociaal domein #hoedan? (PPT); Goed en Gezond Leven op de Veluwe. Betekenisvol en effectief samenwerken over de domeinen heen (PPT)  
De Omgevingswet: zoeken, experimenteren en lef tonen (PPT) De Omgevingswet: zoeken, experimenteren en lef tonen!
Stedelijke regio’s als motoren van economische groei (PPT)  
Pilots verantwoording sociaal domein (PDF)  
Werk maken van werk voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt (PPT)  
  Workshop Democratie in Actie op Bestuurdersdag
  Workshop Deep Democracy

Hoe om te gaan met grensoverschrijdend gedrag? (PPT); Protocol Hilversum (pdf); Onderzoek 'Criminele beïnvloeding van het lokale
openbaar bestuur'
(pdf)

Workshop Belaagd bestuur