'Kom maar door met die ondersteuningsprogramma's'

Onder leiding van Monique Stam-de Nijs (wethouder Heerhugowaard, lid VNG-commissie EKEM) zijn 40 bestuurders tijdens de VNG-bestuurdersdag verder met elkaar in gesprek gegaan over het Klimaatakkoord en de energietransitie.

Aan de hand van eigen casuïstiek zijn thema's benoemd die nu aandacht vragen, waaronder goede participatie, het inpassen van warmtenetten en financieringsvraagstukken.

In onze regio zijn wij als gemeente al volop bezig met de energietransitie en aan het beproeven hoe we samen met onze inwoners de boel kunnen opschalen. Kom maar door met die ondersteuningsprogramma's.

Haalbaar en betaalbaar voor de samenleving

Lot van Hooijdonk (wethouder Utrecht, voorzitter commissie EKEM): 'We werken aan een heuse systeemverandering waarbij het energiesysteem veel decentraler zal worden, dichtbij ons als gemeenten. Het moet haalbaar en betaalbaar zijn voor de samenleving. Dat betekent dat een energierenovatie grosso modo binnen de woonlasten moet kunnen op basis van 3 pijlers: kostendaling van de renovatie door opschaling, een belastingschuif waardoor terugverdientijden dalen en een financieringsinstrument waarmee je de winst op je energierekening kan inzetten voor de renovatie.'

Succesvolle aanpakken opschalen

Gemeenten zijn al volop aan de slag en krijgen daarbij alle hulp om succesvolle aanpakken binnen de regio ook op te kunnen schalen. Deze ondersteuning wordt op dit moment opgebouwd, onder andere met het Kennis- en Leerprogramma Aardgasvrije wijken. Daarbij werd door bestuurders benadrukt dat er vaak meer kan dan je denkt, ook in het gesprek met de bouwsector, als je de regie maar pakt.

Meer informatie

Zie ook