Workshop Deep Democracy tijdens Bestuurdersdag

Deep Democracy is een effectieve, krachtige manier van dialoog en besluitvorming die over de hele wereld wordt toegepast. Tegenstellingen en verschillen van inzicht worden helder gemaakt en onderliggende motieven en gevoelens komen boven water.

De wijsheid van de minderheid en de zwijgende meerderheid worden zo onderdeel van het besluitvormingsproces.

Toepasbaar in veel situaties

Deep Democracy is ontwikkeld in de jaren negentig in Zuid-Afrika, en in Nederland ingevoerd door Danielle Braun en Jitske Kramer. De methode is toepasbaar in veel situaties en groepen. Het is een heel praktische manier om effectief om te gaan met conflicten en tegenstellingen zoals die alle groepen en organisaties voorkomen.

Workshop

Wethouder Winnie Prins (Zeewolde) gaf tijdens de VNG Bestuurdersdag op 30 november een workshop over Deep Democracy. Ondersteund door Doret Tigchelaar, liet zij de deelnemers via een gefingeerde casus kennismaken met een aantal aspecten van deze methodiek.

De casus

Een groep bewoners van een straat was, naar aanleiding van het verzoek van een aantal van hen, door de gemeente gevraagd om gezamenlijk een besluit te nemen over het plaatsen van elektrische laadpalen. Via een 'gesprek op voeten' werden de meningen van de diverse bewoners gedeeld, en kleine coalities gevormd.

Verdeeldheid

Toen het leek dat er een grote meerderheid was, en een voorstel werd ingebracht om te stemmen, bleek uiteindelijk het minderheidsstandpunt toch tot verdeeldheid te leiden. Daar waar bij gewone burgerparticipatie de meerderheid dan beslist, en uiteindelijk onvrede ontstaat omdat niet iedereen gehoord wordt of zich gehoord voelt, kent Deep Democracy meerdere interventies om emoties, ideeën en creatieve oplossingen boven water te halen.

Reacties

Door het korte tijdsbestek waarin de deelsessie plaatsvond is het niet gelukt het proces af te ronden. Een korte impressie van de reacties bij de afsluiting, de groeps-checkout: 'bijzonder, interessant, best lastig, ingewikkeld, mooi instrument, de moeite waard om verder te onderzoeken'.

Meer informatie