Op deze pagina vindt u meerdere mooie voorbeelden van hoe jongeren bij de lokale democratie betrokken kunnen worden, ter inspiratie voor anderen.

Heeft u zelf een mooi voorbeeld, of wilt u meer te weten komen over een van de onderstaande voorbeelden? Neem dan contact met ons op via Laura.Colenbrander@vng.nl.

Tienskip

Tienskip is een Friese organisatie die jongeren betrekt bij lokale democratie via projecten en evenementen. Elk jaar nemen ongeveer 3.500 jongeren deel aan deze activiteiten, die in samenwerking met middelbare scholen en MBO's worden georganiseerd. De nadruk ligt op de maatschappelijke kant van democratie, waarbij jongeren zelf aan de slag gaan met lokale problemen onder begeleiding van een expert. Tienskip brengt democratie tot leven en biedt praktische participatie aan. Na elke projectdag maken jongeren gebruik van een vervolgtraject om hun initiatief uit te werken. Tienskip zorgt voor terugkoppeling van de opgedane kennis via podcasts en statistieken waarmee ze van een normaliter moeilijk te bereiken groep makkelijk in kaart brengt wat er speelt. Zo zet deze organisatie bestaande uit jongeren zich in voor de levendige democratie van morgen!

Meer informatie


FOMO Festival Eindhoven

De gemeente Eindhoven heeft afgelopen zomer een FOMO Festival georganiseerd voor jongeren. Een groot succes, ze vertellen er zelf graag meer over:

'In de vorm van een ontwerpend onderzoek is gemeente Eindhoven, onder leiding van Cocosmos, samen met jonge mensen op zoek gegaan naar datgene wat hen ondersteunt op eigen benen te staan. Wat doen zij om hun plekje te vinden in de samenleving en in Eindhoven in het bijzonder? In onze aanpak hebben wij onszelf afgevraagd: Welke vragen moeten we stellen om een rijker beeld te krijgen van hun leefwereld? Wat is een goede manier om deze vragen te stellen? 

Het FOMO Festival hebben wij als gemeente niet zelf bedacht, dat hebben de young adults zelf gedaan. Op 14, 15 en 16 juli 2022 was het zo ver: FOMO040!  Onder de stralende zon, genietend van muziek, op het Stationsplein stonden 4 containers waarin uitdagende vragen waren te vinden, waar je jezelf een wens kon toesturen en natuurlijk een fotomoment om het echte FOMO te laten zien aan je vrienden. Wij hebben veel geleerd van deze nieuwe manier van werken. Een mooie manier om jongvolwassenen te benaderen en te leren hoe we (nog) beter vraaggericht kunnen werken. En we hebben iets moois in handen om ons aanbod aan te scherpen.

De resultaten van dit onderzoek willen wij graag met u delen en zijn te vinden op https://fomo040.nl/.'
 

Ingediende moties voor jongeren

Steeds meer gemeenten willen en gaan aan de slag met #MijnStemTelt en Het Manifest om jongeren meer te betrekken bij de lokale democratie en jongeren de kans te geven om hun mening te laten horen. In gemeenten Echt-Susteren en Overbetuwe zijn moties ingediend (en aangenomen!) waarin zij zich hebben uitgesproken om nadrukkelijk aan de slag te gaan met het betrekken van jongeren en concrete invulling te geven aan #MijnStemTelt in hun gemeente. Mooi om te zien hoe #MijnStemTelt aandacht blijft behouden en meer gemeenten hiermee aan de slag gaan.  

De ik-zit-lekker-in-mijn-vel score

In gemeente Midden-Drenthe wordt het jeugdbeleid zoveel mogelijk met jongeren en partners vormgegeven. Door gesprekken te voeren met jongeren op basis- en middelbare scholen is opgehaald welke onderwerp zij belangrijk vinden. Dit is gedaan aan de hand van een ik-zit-lekker-in-mijn-vel score. De score bestaat uit de 9 jeugddoelen hieronder. Hoe hoger de score, hoe beter het met de jongeren gaat:

  1. Ik heb vrienden en ik hoor erbij
  2. Ik doe aan sport, dans, muziek of iets anders
  3. Ik ga met plezier naar school
  4. Ik heb goed contact met mijn ouders
  5. Ik voel mij gezond en fit
  6. Ik rook en drink niet
  7. Ik ben of voel mij rustig in mijn hoofd
  8. Ik wordt geholpen als het (even) niet zo goed met mij gaat
  9. Ik word goed geholpen als ik (tijdelijk) problemen heb

Aan de hand van de scores kun je iets zeggen over hoe het met de jongeren gaat, en waar het jeugdbeleid van de gemeente zich op moet focussen.

Meer informatie
 

#MBO-stem

In aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen daagden de studenten Anne Bos, Jochem Bosgra en Veerle van der Donk alle lijsttrekker in hun gemeente uit om een video op te sturen waarin ze in 45 seconden 7 vragen beantwoorden. Op deze manier brachten ze de lijsttrekkers in contact met hun medestudenten op het ROC Twente. Vervolgens werden enkele lijsttrekkers uitgenodigd voor een podcastinterview om verder de diepte in te gaan. Een creatieve manier om mbo-studenten en de gemeentelijke lijstrekkers dichter tot elkaar te brengen.

Meer informatie over het project
 

Jongerenomroepen

In het #MijnStemTelt project heeft de VNG samengewerkt met SpotTV, een online tv-kanaal voor en door jongeren uit Groningen en omgeving. Zo hebben zij bijvoorbeeld de uitnodigingen en after-movie van het #MijnStemTelt festival verzorgd. Maar veel belangrijker: zij leggen verslag van de leefwereld van de jongeren in hun stad, en kunnen bepaalde zaken agenderen die voor jongeren belangrijk zijn. Ook in andere gemeenten zie je dat dit tot een succes kan leiden. Een ander voorbeeld is Omroep KUUR uit gemeente Bergen op Zoom. Ook zij leggen verslag vanuit het perspectief van jongeren, en hoe zij naar hun gemeente en stad of dorp kijken. Als jongeren zelf vertellen hoe het met hen gaat en wat zij belangrijk vinden, hoef je als gemeente alleen maar te luisteren.