Logo Eva.RMT

Eva.RMT is een digitale instrumentengids die regionale mobiliteitsteams (RMT’s) ondersteunt om werkzoekenden optimaal te laten ontwikkelen en meedoen naar vermogen. Het kabinet wil werkzoekenden en werkgevers waar dat nodig is extra ondersteunen in het vinden van ander werk of personeel. Het doel is dat zoveel mogelijk mensen direct van de ene baan naar de andere baan gaan, zonder in een uitkering terecht te komen.

WAAROM EVA.RMT?

Het kabinet wil mensen die in onzekerheid verkeren de zekerheid bieden dat ze aanspraak kunnen maken op passende begeleiding bij het zoeken naar nieuw werk en inkomen. De haalbare eerstvolgende stap is voor ieder individu anders. RMT’s hebben een uitgebreid aanbod aan instrumenten om in te zetten, passend bij de verschillende doelgroepen in het werkzoekendenbestand. Eva.RMT brengt snel en duidelijk inzicht in de overeenkomsten en verschillen in instrumenten. Eva.RMT ondersteunt professionals in het kiezen van de passende ondersteuning aan werkzoekenden van werk naar werk en is inzetbaar in het bijzijn van de werkzoekenden zelf.

Inmiddels maken alle RMT’s gebruik van Eva.RMT.

EVA.RMT HELPT BIJ

  • Transparant en effectief inzetten van werkzoekendeninstrumenten.
  • Instrumenten optimaal inzetten, samen met alle landelijke en sociale partners.
  • De ondersteuning van de professionals om methodisch en praktisch een passend instrument te bieden.

HANDIGE INFORMATIE VOOR WERKEN MET EVA.RMT

DENNIS EN EVA GEBASEERD OP WERKLANDSCHAP

Eva.RMT is een variant op de instrumentengids Eva. Net als de instrumentengids Dennis is Eva gebaseerd op het Werklandschap. Het Werklandschap is een manier om op een gestructureerde wijze te laten zien wat gemeenten aan dienstverlening bieden in het werkdomein. Het versterkt het inzicht in de dienstverlening die wordt geboden of nodig is en nodigt uit om van elkaar te leren, te verbeteren en door te ontwikkelen. Het biedt een gezamenlijk denkkader en op het gebied van digitalisering ondersteunt het bij het creëren van eenheid van taal.

Dennis en Eva - Werklandschap

MEER WETEN? KOM NAAR HET MAANDELIJKSE (BE)SPREEKUUR

Vragen over Eva.RMT stelt u in het online spreekuur. Aanmelden is niet nodig. Het (be)spreekuur is elke eerste dinsdag van de maand van 9.00 - 10.00 uur. Via deze link komt u direct in de Teamsvergadering: Deelnemen aan het spreekuur Dennis, Eva, Eva.RMT.

Heeft u tussendoor vragen? Stel ze op het Eva-RMT-forum of mail naar denniseneva@vng.nl.