Jeugdregio’s zijn gevraagd om (boven)regionale expertteams in te richten. Met deze teams wordt verzekerd dat voor elk kind passende hulp komt, ongeacht de complexiteit van de zorgvraag. In alle jeugdregio's is er nu zo'n expertteam. Hieronder vindt u de contactgegevens.

Op deze kaart ziet u in welke jeugdzorgregio uw gemeente valt.


Laatst geüpdatet: 21 januari 2020

Jeugdzorgregio Aanspreekpunt expertteam Naam van expertteam Contactgegevens
Achterhoek Susanne Buter   s.buter@doetinchem.nl
Amsterdam-Amstelland Annemarie de Beer  

 

ompg@amsterdam.nl of a.de.beer@amsterdam.nl

 

Centraal Gelderland Lisette van Dam   l.vandam@1stroom.nl
Drenthe Lidy van de Vijver PRACHT (Project Reductie niveau-8) L.vdVijver@meppel.nl
Eemland

 
Maartje Terpstra - van Sleuwen 
 
  m.vansleuwen@ggzcentraal.nl
 
Flevoland
 
M. Duin, regionale zorgtafel (coördinatie plaatsingen jeugdhulp met verblijf) Regionale Zorgtafel
 

m.duin@ggdflevoland.nl​

FoodValley

Francien van Andel


Regionaal Expertteam FoodValley (RET)
 

RET@jeugdfv.nl of francien.van.andel@sociaalteam-ede.nl

Friesland Annet Runia REX

annet.runia@sdfryslan.nl

Gooi- en Vechtstreek Ching Ching Tang Consultatie & Adviesteam cenateam@regiogv.nl of c.tang@jggv.nl
Groningen Klara van Zoest   Klara.van.Zoest@groningen.nl
Haaglanden

Helena Ruimschotel

Fatma Demir

 

H.Ruimschotel@jeugdbeschermingwest.nl

expertiseteamhaaglanden@jeugdbeschermingwest.nl

f.demir@jeugdbeschermingwest.nl

Haarlemmermeer

Debby Ros 

Monique van Schie

Experttafeloverleg

debby.ros@haarlemmermeer.nl

Monique.van.Schie@haarlemmermeer.nl

Holland-Rijnland Annette van Tol   A.vanTol@jeugdbeschermingwest.nl of expertteamjeugdhulp@hollandrijnland.nl
IJsselland

Esther van de Broeke

Rita Harmelink


 
info@rsj-ijsselland.nl of e.van.den.broeke@rsj-ijsselland.nl
Kop van Noord-Holland Arlette Booms   a.booms@denhelder.nl
Lekstroom

Sasha Heijnen Olthof

Ilse de Bruijn

Regionaal Expertteam Lekstroom (REL) s.heijnen@vijfheerenlanden.nl
ilse.de.bruijn@regiolekstroom.nl
Midden Brabant Anne-Riet van Haaren Expertiseteam  en Integrale Vroeghulp expertiseteamhvb@tilburg.nl
a.vhaaren@integralevroeghulpmb.nl
Midden IJssel/Oost Veluwe Rita Otter   r.otter@apeldoorn.nl
Midden Kennemerland (IJmond) Femke van het Nederend Doorbraakberaad doorbraak@cjgkennemerland.nl of f.vanhetnederend@cjgkennemerland.nl
Midden-Holland Nicoline den Ouden Expertiseteam complexe zorg N.denOuden@jeugdbeschermingwest.nl
Midden-Limburg Oost en West

Bram Manders

Esther Bouten 

Gonnie Poell

Expertteam Complexe Zorg

Brammanders@roermond.nl

Estherbouten@roermond.nl

G.Poell@weert.nl

Noord Veluwe Sijmen Schoeman Senior Contractmanager Meerinzicht s.schoeman@meerinzicht.nl
Noord-Kennemerland Carola Rothe Expertteam CRothe@alkmaar.nl
Noord-Limburg

Kris Geurts

Yolanda Dijkman

Expertteam Complexe Zorg

kris.geurts@venray.nl

y.dijkman@venlo.nl

Noord-Oost Brabant

Lucretia Fronen

Dorry van Gaal

Jonna van Hoesel

Overleg passende hulp Regio Meierij
Overleg passende hulp Land van Cuijk
Overleg passende hulp Maasland

l.fronen@s-hertogenbosch.nl

D.vanGaal@boxmeer.nl

Jonna.vanHoesel@landerd.nl

Rijk van Nijmegen
Annegien Lange
Casusoverleg Jeugdhulp met verblijf casusoverlegjmv@nijmegen.nl
a5.lange@nijmegen.nl
Rijnmond Willemijn de Bont Zorgbemiddeling willemijn.de.bont@jbrr.nl of zorgbemiddeling@jbrr.nl
Rivierenland Maaike Baggerman Expertteam baggerman@regiorivierenland.nl
Twente Evelien Ruibing Regionaal expertteam complexe casuïstiek WVHSZbeddenTwente@intermetzo.nl
Utrecht stad Lisa Huibers-van Tetering Maatwerkroute

l.huibers@utrecht.nl

Utrecht-West Sandra Klokman   sandra.klokman@stichtsevecht.nl
West-Brabant Oost

Marijke Ijkema

Liesbeth van 't Ende

Jeugdadviesteam; Plaatsingscoordinatie verblijf; GGZ-consultatie me.ijkema@breda.nl
l.vantende@gemeentealtena.nl
West-Brabant West Suzanne van Beek Spring jeugdhulp s.van.beek@springjeugd.nl
West-Friesland

Mohammed El Feddali
Ronald Vos

 

m.el.feddali@hoorn.nl

r.vos@hoorn.nl

Zaanstreek Waterland

Team Vangnet

Hugo Klomberg

Vangnet, Team Vangnet

Vangnet@Zaanstad.nl

hugo.klomberg@zaanstad.nl 

Zeeland Ingrid de Kok  Expertteam expertteam@inkoopjeugdhulpzeeland.nl
Zuid-Holland-Zuid

Cynthia Scheurkogel

Miranda Ordelman 

Leonie Bloemheuvel

Expertiseteam ZHZ

c.scheurkogel@jeugdteamszhz.nl

m.ordelman@jeugdteamszhz.nl

L.Bloemheuvel@jeugdteamszhz.nl

Zuid-Kennemerland Femke van het Nederend Doorbraakberaad doorbraak@cjgkennemerland.nl of f.vanhetnederend@cjgkennemerland.nl
Zuid-Limburg Leo Raets  Expertteam Jeugdhulp Zuid-Limburg leo.raets@kerkrade.nl
Zuidoost Brabant

Myrte Weterings

Peter Moors

 

m.weterings@eindhoven.nl

p.moors@helmond.nl

Zuidoost-Utrecht

Geurt van den Broek

Jannet Doeleman

regionaal doorbraakteam jeugd Zuidoost Utrecht.

G.vandenBroek@wijkbijduurstede.nl

jannet@connectedtogether.nl