Jeugdregio’s zijn gevraagd om (boven)regionale expertteams in te richten. Met deze teams wordt verzekerd dat voor elk kind passende hulp komt, ongeacht de complexiteit van de zorgvraag. In alle jeugdregio's is er nu zo'n expertteam. Hieronder vindt u de contactgegevens.

Op deze kaart ziet u in welke jeugdzorgregio uw gemeente valt.


Laatst geüpdatet: 12 juni 2019

Jeugdzorgregio Aanspreekpunt expertteam Naam van expertteam Contactgegevens
Achterhoek Susanne Buter   s.buter@doetinchem.nl
06 10 08 65 10
Amsterdam-Amstelland Annemarie de Beer  

a.de.beer@amsterdam.nl
06 10 28 57 99

Centraal Gelderland Lisette van Dam   l.vandam@1stroom.nl
06 27 33 97 51
Drenthe Lidy van de Vijver PRACHT (Project Reductie niveau-8) L.vdVijver@meppel.nl                                
140522
Eemland     coordinatieteam@amersfoort.nl
 
Flevoland M. Duin, regionale zorgtafel (coördinatie plaatsingen jeugdhulp met verblijf) Zorgtafel

m.duin@remove-this.ggdflevoland.nl​

Food Valley Eline Jousma   eline.jousma@veenendaal.nl,
0318-538596 en 06-24608559
 
Friesland Annet Runia REX

annet.runia@sdfryslan.nl
06-15622169

Gooi- en Vechtstreek Rik Post Consultatie & Adviesteam r.post@regiogv.nl
06 22 42 59 64
Groningen Klara van Zoest   Klara.van.Zoest@groningen.nl
06 13 23 72 44
Haaglanden Tanja Mook Expertiseteam Complexe Zorg expertiseteamhaaglanden@jeugdbeschermingwest.nl
(070) 3082699
Haarlemmermeer Monique van Schie    monique.van.schie@haarlemmermeer.nl
06 38 76 45 94
Holland-Rijnland   TWO Jeugdhulp Holland Rijnland expertteamjeugdhulp@hollandrijnland.nl
(071) 5164900
IJsselland Inger Poorta & Rita Harmelink   info@rsj-ijsselland.nl
Kop van Noord-Holland Rinda de Goede   rinda.degoede@schagen.nl
(0224) 210 597
06 10 00 25 91
Lekstroom Liesbeth Swartjes Regionaal Expertteam Lekstroom (REL) Liesbeth.Swartjes@houten.nl of expertteam@regiolekstroom.nl
06 46 87 44 71
Midden Brabant Anne-Riet van Haaren Expertiseteam  en Integrale Vroeghulp expertiseteamhvb@tilburg.nl
(013) 4643262
Midden IJssel/Oost Veluwe Rita Otter   r.otter@apeldoorn.nl
06 28 31 14 02
Midden Kennemerland (IJmond) Femke van het Nederend Doorbraakberaad f.vanhetnederend@cjgkennemerland.nl
06-18977022
Midden-Holland Nicoline den Ouden Expertiseteam complexe zorg N.denOuden@jeugdbeschermingwest.nl
06 31 92 43 54
Midden-Limburg Oost en West Hanneke Wijninga – van der Salm  Expertteam Complexe Zorg

hannekewijninga@roermond.nl
(0475) 359904

Noord Veluwe Jitse Smid   j.smid@meerinzicht.nl
 
Noord-Kennemerland Helma Ruder Expertteam hruder@vrnhn.nl
(072) 204 21 72
Noord-Limburg Ineke Glissenaar Expertteam Complexe Zorg iglissenaar@planet.nl
06 42 51 92 30
Noord-Oost Brabant Lucretia Fronen Overleg passende hulp Regio Meierij:
Lucretia Fronen (l.fronen@s-hertogenbosch.nl)
Overleg passende hulp regio Maasland:
Jonna van Hoesel  (jonna.vanhoesel@landerd.nl)
Overleg passende hulp Land van Cuijk:
Dorry van Gaal (d.vangaal@boxmeer.nl)
Civiel traject beraad:
Martijn van Dullemen (martijn@topaze-hulp.nl)
l.fronen@s-hertogenbosch.nl
06 55 40 37 64 (Lucretia Fronen)
Rijk van Nijmegen Carlijn van Daal Casusoverleg Jeugdhulp met verblijf casusoverlegjmv@nijmegen.nl
06 21 68 38 61
Rijnmond Willemijn de Bont Zorgbemiddeling willemijn.de.bont@jbrr.nl
06 13 11 90 81
Rivierenland Patty Wetzel, Maaike Baggerman Expertteam baggerman@regiorivierenland.nl;
wetzel@regiorivierenland.nl
06 30 40 68 93
Twente Evelien Ruibing Regionaal expertteam complexe casuïstiek WVHSZbeddenTwente@intermetzo.nl
Utrecht stad Pieternel Boereboom, Lisa van Tetering Maatwerktafels, city-dealoverleg en commissie passend alternatief

p.boereboom@utrecht.nl
06 14 63 61 18
l.van.tetering@utrecht.nl
06 43 83 54 29

Utrecht-West Sandra Klokman   sandra.klokman@stichtsevecht.nl
06 25 00 315 9
West-Brabant Oost Koen Weterings   k.weterings@breda.nl, (076) 529 9078
West-Brabant West Iwona Thielen   i.thielen@springjeugd.nl
06 – 39 86 26 63
West-Friesland

Mohammed El Feddali
Sanae Akka

  m.el.feddali@hoorn.nl
sanae.akka@medemblik.nl
Zaanstad-Waterland Team Vangnet Vangnet Vangnet@Zaanstad.nl
(075) 655 33 83
Zeeland Ingrid de Kok  Expertteam expertteam@inkoopjeugdhulpzeeland.nl
06 10 00 61 53
Zuid-Holland-Zuid Angela Veth  Expertiseteam ZHZ a.veth@jeugdteamszhz.nl
06 24 52 01 09
Zuid-Kennemerland Marije Bekker Doorbraakberaad doorbraak@cjgkennemerland.nl 
Zuid-Limburg Leo Raets  Expertteam Jeugdhulp Zuid-Limburg expertteam@jeugdhulpzuidlimburg.nl
 
Zuidoost Brabant Hind Darid   H.Darid@helmond.nl
 
Zuidoost-Utrecht Geurt van den Broek regionaal doorbraakteam jeugd Zuidoost Utrecht. G.vandenBroek@wijkbijduurstede.nl, 06-38331153