Jeugdregio’s zijn gevraagd om (boven)regionale expertteams in te richten. Met deze teams wordt verzekerd dat voor elk kind passende hulp komt, ongeacht de complexiteit van de zorgvraag. In alle jeugdregio's is er nu zo'n expertteam. Hieronder vindt u de contactgegevens. Ook ziet u de contactgegevens van de betreffende adviseur OZJ/tOLCC per regio.

Op deze kaart ziet u in welke jeugdzorgregio uw gemeente valt.

Laatst geüpdatet: 21 januari 2020

Jeugdzorgregio Aanspreekpunt expertteam Naam van expertteam Contactgegevens
Achterhoek Susanne Buter   s.buter@doetinchem.nl
Amsterdam-Amstelland Dirk-Jan Schmidt  

D.Schmidt@amsterdam.nl

ompg@amsterdam.nl 

Centraal Gelderland Lisette van Dam   l.vandam@1stroom.nl
Drenthe Lidy van de Vijver PRACHT (Project Reductie niveau-8) L.vdVijver@meppel.nl
Eemland

 
Maartje Terpstra - van Sleuwen 
 
  m.vansleuwen@ggzcentraal.nl
 
Flevoland
 
Marjolein Duin Regionale Experttafel Jeugd
 

m.duin@ggdflevoland.nl​

FoodValley

Francien van Andel


Regionaal Expertteam FoodValley (RET)
 

RET@jeugdfv.nl of francien.van.andel@sociaalteam-ede.nl

Friesland Annet Runia REX

annet.runia@sdfryslan.nl

Gooi- en Vechtstreek Ching Ching Tang Consultatie & Adviesteam cenateam@regiogv.nl of c.tang@jggv.nl
Groningen Klara van Zoest   Klara.van.Zoest@groningen.nl
Haaglanden

Helena Ruimschotel (voorzitster experttafel)

Gyane van Kinderen (gedragswetenschapper)

Fatma Demir (zorgebemiddelaar)

 

H.Ruimschotel@jeugdbeschermingwest.nl

g.vankinderen@jeugdbeschermingwest.nl

f.demir@jeugdbeschermingwest.nl

expertiseteamhaaglanden@jeugdbeschermingwest.nl

Haarlemmermeer

Rinske Veldkamp

Experttafeloverleg

debby.ros@haarlemmermeer.nl

Monique.van.Schie@haarlemmermeer.nl

Rinske.Veldkamp@haarlemmermeer.nl

Holland-Rijnland Annette van Tol   A.vanTol@jeugdbeschermingwest.nl of expertteamjeugdhulp@hollandrijnland.nl
IJsselland

Esther van de Broeke

Rita Harmelink


 
info@rsj-ijsselland.nl of e.van.den.broeke@rsj-ijsselland.nl
Kop van Noord-Holland Arlette Booms   a.booms@denhelder.nl
Lekstroom

Sasha Heijnen Olthof

Mariska Nagel

Celeste Slooff

Regionaal Expertteam Lekstroom (REL)

s.heijnen@vijfheerenlanden.nl

mariska.nagel@regiolekstroom.nl 

celeste.slooff@regiolekstroom.nl

Midden Brabant Anne-Riet van Haaren Expertiseteam  en Integrale Vroeghulp expertiseteamhvb@tilburg.nl
a.vhaaren@integralevroeghulpmb.nl
Midden IJssel/Oost Veluwe Rita Otter   r.otter@apeldoorn.nl
Midden Kennemerland (IJmond) Jerry van Galesloot Doorbraakberaad doorbraak@cjgkennemerland.nl of 

jgalesloot@velsen.nl

Midden-Holland

Helena Ruimschotel (voorzitster experttafel)

Cindy de Ruiter (gedragswetenschapper)

Fientje van der Pol (zorgbemiddelaar)

 

Expertiseteam complexe zorg

H.Ruimschotel@jeugdbeschermingwest.nl

c.deruiter@jeugdbeschermingwest.nl

f.vanderpol@jeugdbeschermingwest.nl

expertiseteammiddenholland@jeugdbeschermingwest.nl

Midden-Limburg Oost en West

Bram Manders

Esther Bouten 

Gonnie Poell

Expertteam Complexe Zorg

Brammanders@roermond.nl

Estherbouten@roermond.nl

G.Poell@weert.nl

Noord Veluwe Sijmen Schoeman Senior Contractmanager Meerinzicht s.schoeman@meerinzicht.nl
Noord-Kennemerland Carola Rothe Expertteam CRothe@alkmaar.nl
Noord-Limburg

Kris Geurts

Yolanda Dijkman

Expertteam Complexe Zorg

kris.geurts@venray.nl

y.dijkman@venlo.nl

Noord-Oost Brabant

Lucretia Fronen

Dorry van Gaal

Jonna van Hoesel

Overleg passende hulp Regio Meierij
Overleg passende hulp Land van Cuijk
Overleg passende hulp Maasland

l.fronen@s-hertogenbosch.nl

D.vanGaal@boxmeer.nl

Jonna.vanHoesel@landerd.nl

Rijk van Nijmegen
Annegien Lange
Overleg Passende Hulp OPH@nijmegen.nl
Rijnmond Kirsten Huisman Zorgbemiddeling kirsten.huisman@jbrr.nl of zorgbemiddeling@jbrr.nl
Rivierenland Maaike Baggerman Expertteam baggerman@regiorivierenland.nl
Twente Evelien Ruibing Regionaal expertteam complexe casuïstiek WVHSZbeddenTwente@intermetzo.nl
Utrecht stad Lisa Huibers-van Tetering Maatwerkroute

l.huibers@utrecht.nl

Utrecht-West Sandra Klokman   sandra.klokman@stichtsevecht.nl
West-Brabant Oost

Marijke Ijkema

Liesbeth van 't Ende

Jeugdadviesteam; Plaatsingscoordinatie verblijf; GGZ-consultatie me.ijkema@breda.nl
l.vantende@gemeentealtena.nl
West-Brabant West Suzanne van Beek Spring jeugdhulp s.van.beek@springjeugd.nl
West-Friesland

Mohammed El Feddali
Ronald Vos

 

m.el.feddali@hoorn.nl

r.vos@hoorn.nl

Zaanstreek Waterland

Team Vangnet

Hugo Klomberg

Vangnet, Team Vangnet

Vangnet@Zaanstad.nl

hugo.klomberg@zaanstad.nl 

Zeeland Ingrid de Kok  Expertteam expertteam@inkoopjeugdhulpzeeland.nl
Zuid-Holland-Zuid

Cynthia Scheurkogel

Miranda Ordelman 

Leonie Bloemheuvel

Expertiseteam ZHZ

c.scheurkogel@jeugdteamszhz.nl

m.ordelman@jeugdteamszhz.nl

L.Bloemheuvel@jeugdteamszhz.nl

Zuid-Kennemerland Eric van tatenhove Doorbraakberaad doorbraak@cjgkennemerland.nl of 

evantatenhove@haarlem.nl

Zuid-Limburg Leo Raets  Expertteam Jeugdhulp Zuid-Limburg leo.raets@kerkrade.nl
Zuidoost Brabant

Annette Spierings

Peter Moors

 

a.spierings@eindhoven.nl

p.moors@helmond.nl

expertteamjeugdzob@eindhoven.nl

Zuidoost-Utrecht

Geurt van den Broek

Jannet Doeleman

regionaal doorbraakteam jeugd Zuidoost Utrecht.

G.vandenBroek@wijkbijduurstede.nl

jannet@connectedtogether.nl

Eerste aanspreekpunt vanuit tOLCC

Coördinerende gemeente van de expertisecentra

Expertteams

Sonja Hopmans

Sonja.Hopmans@vng.nl

Rotterdam 

Haaglanden 

Midden-Holland 

Holland Rijnland 

Rijnmond 

Zuid-Holland Zuid 

Susanne Verlinden

susan.verlinden@vng.nl

Amsterdam 

Gooi en Vechtstreek 

Haarlemmermeer 

Kop van Noord-Holland 

Midden Kennemerland 

Zuid-Kennemerland 

Noord-Kennemerland 

Amsterdam Amstelland 

West-Friesland 

Zaanstad-Waterland 

Maud Jonkhout

Maud.Jonkhout@vng.nl

Groningen 

Groningen 

Friesland 

Drenthe 

Wim van der Zwaag

WimvanderZwaag@vng.nl

Utrecht 

Lekstroom 

Utrecht Stad 

Utrecht West 

Zuidoost Utrecht 

Eemland 

Flevoland 

Maud Jonkhout

Maud.Jonkhout@vng.nl

Enschede 

Twente 

IJsselland 

Ellen Kemper

Ellen.Kemper@vng.nl

Nijmegen 

Midden IJssel-Oost-Veluwe 

Noord-Veluwe 

Rijk van Nijmegen 

Rivierenland 

Achterhoek 

Centraal Gelderland/Arnhem 

Food Valley 

Nicoline den Ouden

Nicoline.denOuden@vng.nl

Eindhoven 

Midden Brabant 

Noordoost Brabant 

West Brabant Oost 

West Brabant West 

Zuidoost Brabant 

Zeeland 

Linda Gerits

Linda.Gerits@vng.nl

Roermond

Midden Limburg (West en Oost) 

Noord-Limburg 

Zuid-Limburg 

In deze toolbox vindt u het Werkboek Jeugdhulp, met alle bijbehorende tools en praktische documenten waar naar verwezen wordt. In de periode tot 1 februari 2021 worden één voor één de hoofdstukken toegevoegd, waarna het gehele werkboek ook in de toolbox komt te staan. Lees de hoofdstukken, raadpleeg de tools en ga ermee aan de slag. De documenten zijn interactief, wat betekent dat u in de pdf op verschillende plekken aantekeningen kan maken. Werkt u liever op papier? Dan kunt u de tools ook makkelijk afzonderlijk printen.

De benamingen van de documenten zijn als volgt: de hoofdstukken zijn apart genummerd, waarbij de tools die bij het hoofdstuk horen ook dat nummer krijgen (bijvoorbeeld Tool 5.1). Daarnaast worden er in ieder hoofdstuk best practices beschreven, waarin soms ook verwezen wordt naar een document in deze toolbox. Ook deze best practices bevatten weer het nummer van het hoofdstuk. Veel lees- en werkplezier!

Werkboek jeugdhulp

Hoofdstuk 1

Tools en inspiratie hoofdstuk 1

Hoofdstuk 2

Tools en inspiratie hoofdstuk 2

Hoofdstuk 3

Tools en inspiratie hoofdstuk 3

Hoofdstuk 4

Tools en inspiratie hoofdstuk 4

Hoofdstuk 5

Tools en inspiratie hoofdstuk 5

Hoofdstuk 6

Tools en inspiratie hoofdstuk 6

Hoofdstuk 7

Tool en inspiratie hoofdstuk 7

Hoofdstuk 8

Tools en inspiratie hoofdstuk 8

Handleiding Eigen Stek, Eigen Toekomst (ESET)

Tools en inspiratie handleiding ESET