Elk jaar gaan we met GemeenteDelers op zoek naar nieuwe gemeentesuccessen die andere gemeenten kunnen hergebruiken. Bewezen oplossingen, zodat meer inwoners, ondernemers, gemeenten en regio's ervan kunnen profiteren. Gemeenten hoeven dan niet het wiel opnieuw uit te vinden, maar kunnen aan de slag met uw inzending.

Waarom meedoen aan GemeenteDelers?

Meedoen aan GemeenteDelers levert uw initiatief bijzondere aandacht en waardering op. Binnen de eigen organisatie en in heel Nederland. Andere gemeenten kunnen uw initiatief hergebruiken of met u samenwerken om het verder te ontwikkelen. Uw casus profiteert er zelf ook van door het advies dat u in elke ronde krijgt van deskundige scoorders, assessoren en juryleden.

Zo wordt het Open Webconcept (finalist 2022) nu door meer dan 20 gemeenten gebruikt en is het uitgebreid met een plugin voor de publicatie van WOO-verzoeken. Het team achter Proactieve dienstverlening (winnaar 2023) uit Stad Gent werkt actief samen met Nederlandse overheden aan het toepassen hiervan in Nederland. Andere GemeenteDelers-casussen die succesvol hergebruikt worden, zijn onder andere De Thuisgevers (een oplossing voor de opvangcrisis, finalist 2023), het Bouwdepot (basisinkomen voor jongeren, finalist 2022) en participatietool OpenStad (winnaar 2021).

Wilt u met uw casus meedoen aan GemeenteDelers 2025? Ga naar het aanmeldformulier.

Meedoen aan GemeenteDelers levert uw gemeente altijd wat op. Deze tekening laat zien welke waarde meedoen heeft, in het algemeen en per ronde.

David Bos, (online) participatieadviseur gemeente Den Haag: "GemeenteDelers is een mooie manier om er meer bekendheid aan te geven, in je eigen organisatie en daarbuiten. En je wordt altijd wijzer van feedback op je innovatie. Het scherpt je verhaal."

Met welke thema’s kunnen gemeenten meedoen?

Gemeenten kunnen initiatieven aanmelden vanuit alle domeinen en voor elke maatschappelijke opgave. Op het aanmeldformulier kunnen gemeenten een of meer thema’s aangeven die passen bij hun casus. Deze thema’s komen overeen met de omkeringsthema's uit de Verenigingsstrategie VNG 2030. Dit zijn:

  1. Bestaanszekerheid: het vergroten van bestaanszekerheid door bij te dragen aan voldoende en voorspelbaar inkomen, betaalbaar wonen en toegang tot betaalbare zorg;
  2. Gezond leven en ouder worden: het verbeteren van gezondheid en levensverwachting, onder andere vanwege de impact van een bevolking die steeds ouder wordt;
  3. Kansengelijkheid: het verbeteren van gelijkheid in kansen, opleiding, inkomen en vermogen en daardoor in gezondheid en levensverwachting;
  4. Fysieke leefomgeving: de inrichting van de schaarse fysieke ruimte waarin we met elkaar samenleven: initiatieven die gaan over onder andere ruimtelijke inrichting, Omgevingswet en lokale/regionale economie;
  5. Klimaat en energie: de relatie met onze natuurlijke leefomgeving en de veranderingen voor de gebouwde omgeving, mobiliteit, arbeidsmarkt en industrie door de overgang naar duurzame energiebronnen;
  6. Een ander thema: voor casussen die een bijdrage leveren aan een andere maatschappelijke opgave van een gemeente.

Heeft uw gemeente een goede oplossing voor een maatschappelijke opgave? Ga naar het aanmeldformulier.

Erwin van der Maesen de Sombreff, gemeente Westerkwartier: "GemeenteDelers is voor gemeenten bij uitstek de manier om kennis te delen: inspirerend, toegankelijk en met een enorme positieve vibe. Daar mogen en moeten meer gemeenten aan mee gaan doen!"

Speciale aandacht voor winnaars en andere inzendingen

Crime Game

Op 7 november 2024 worden de winnaars van GemeenteDelers 2024 bekendgemaakt en krijgen zij hun trofee tijdens het VNG Uitvoeringscongres. Andere inzendingen krijgen aandacht via de communicatiekanalen van de VNG, tijdens congressen, in speciale webinars of via de sponsoren van GemeenteDelers. Inzendingen komen in de VNG Databank Praktijkvoorbeelden, zodat andere gemeenten met uw initiatief aan de slag kunnen. 

Is uw initiatief een potentiële winnaar van GemeenteDelers 2025? Met het aanmeldformulier kunt u uw casus aanmelden.

De opzet van de competitie

GemeenteDelers is een competitie in drie rondes. Aan het einde van elke ronde wordt bekend welke casussen doorgaan naar de volgende ronde. De indieners ontvangen na elke ronde een beoordeling met waardevolle tips en tops.

Ronde 1: van aanmelden naar eerste selectie

In de eerste ronde worden alle binnengekomen inzendingen beoordeeld door een grote groep mensen met ruime ervaring in dienstverlening (wisdom-of-the-crowd gedachte). Zij beoordelen de inzendingen alleen op de informatie die bij de aanmelding gegeven is.

De (meestal 20) casussen die het beste scoren op de hoofdcriteria succesvol, waardevol en herbruikbaar, gaan als kanshebber door naar de tweede ronde. Dit is op 9 april 2024 bekendgemaakt. 

Ronde 2: van eerste selectie naar finale

De kanshebbers leveren voor ronde 2 extra informatie aan om te onderbouwen hoe succesvol, waardevol en herbruikbaar hun casus is. Dan gaat het bijvoorbeeld over de resultaten, maar ook de aanpak, het meenemen van belanghebbenden en de herbruikbaarheid van de casus. Daarna krijgen zij (online) bezoek van een team van ervaren assessoren. Via de methode van Waarderend Onderzoek gaan de assessoren dieper in op de casus en de geleverde informatie. De assessoren gebruiken de uitgebreide set criteria.

Op basis van de assessmentrapporten selecteren de assessoren samen welke initiatieven doorgaan naar de finale. Dit is op 9 september 2024 bekendgemaakt.

Gent

Winnaar GemeenteDelers 2023 – Stad Gent

Ronde 3: van finalisten tot winnaars

In de laatste ronde presenteren de finalisten hun casus aan de GemeenteDelers jury. De finalisten krijgen een professionele presentatietraining om zich voor te bereiden op de presentatie aan de jury. Daarnaast wordt er een promotiefilmpje gemaakt van alle casussen in de derde ronde. De jury selecteert een winnaar in elke categorie.

Op donderdag 7 november 2024 is de feestelijke bekendmaking van de winnaars van GemeenteDelers 2024 en krijgen zij hun prijs. Dit gebeurt tijdens het VNG Uitvoeringscongres.

Annemieke Strijers, assessor GemeenteDelers en raadsadviseur gemeente Woerden: "De mensen in de teams zijn allemaal enthousiast en met hart en ziel met hun werk bezig. Dat is heel inspirerend!"

Goed geïnformeerd meedoen aan GemeenteDelers

Twee oud-deelnemers vertelden in ons webinar op 4 september 2023 waarom ze meededen aan GemeenteDelers. En ze gaven praktische tips over hoe ze dat aanpakten.  

Deze MeeMakers dragen bij aan het succes van GemeenteDelers

Juryleden

De jury bestaat uit afgevaardigden van gemeenten, relevante organisaties, politiek en het bedrijfsleven. Zij zijn benaderd vanwege hun ervaring, maatschappelijke betrokkenheid en warme hart voor het publieke domein. Voorzitter van de jury is Nathan Ducastel, directeur VNG Realisatie. Meer informatie over de jury van GemeenteDelers 2024.

Assessoren

Het team van assessoren is divers van samenstelling: professionals uit het bedrijfsleven en het publieke domein die elke dag werken aan het verbeteren van dienstverlening. Na een zorgvuldige selectie wordt elke assessor getraind in waarderende gespreksvoering. Meer informatie over de assessoren van GemeenteDelers 2024.

Scoorders

Voor het beoordelen van alle inzendingen werven we een grote groep mensen met verschillende achtergronden en ervaringen. Doordat elke inzending door een grote en diverse groep scoorders wordt beoordeeld, ontstaat een betrouwbare uitslag. Deze uitslag laat zien welke inzendingen het hoogst scoren op de criteria succesvol, waardevol en herbruikbaar. Meer informatie over de scoorders van GemeenteDelers 2024.