Elk jaar gaan we met GemeenteDelers op zoek naar nieuwe lokale casussen met landelijke potentie. Zo halen we bewezen oplossingen op, zodat meer inwoners, ondernemers, gemeenten en regio's ervan kunnen profiteren. Gemeenten hoeven dan niet het wiel opnieuw uit te vinden, maar kunnen aan de slag met uw inzending.

Waarom meedoen aan GemeenteDelers?

Meedoen aan GemeenteDelers levert uw casus bijzondere aandacht en waardering op. Binnen de eigen organisatie en in heel Nederland. Andere gemeenten kunnen uw initiatief hergebruiken of met u samenwerken om het verder te ontwikkelen. Uw casus profiteert er zelf ook van door het advies dat u in elke ronde krijgt van deskundige scoorders, assessoren en juryleden. 

Zo is er voor gemeenten een leermodule ontwikkeld over de Service Blueprints (winnaar 2021). Tientallen gemeenteambtenaren hebben via deze methode ontdekt hoe zij de behoefte van de inwoners centraal stellen in de dienstverlening. Het functioneel ontwerp van de Digitale Balie (winnaar 2021) staat op GitHub. Verschillende andere gemeenten zijn dit ontwerp aan de slag voor hun KCC. Andere GemeenteDelers-cassussen die succesvol hergebruikt worden, zijn het Gemeentelijk Gegevensmodel (winnaar 2022), meldingensysteem Signalen (longlist 2021) en welzijnsaanpak High Five (winnaar 2021).

David Bos, (online) participatieadviseur gemeente Den Haag: "GemeenteDelers is een mooie manier om er meer bekendheid aan te geven, in je eigen organisatie en daarbuiten. En je wordt altijd wijzer van feedback op je innovatie. Het scherpt je verhaal."

Erwin van der Maesen de Sombreff, gemeente Westerkwartier: "GemeenteDelers is voor gemeenten bij uitstek de manier om kennis te delen: inspirerend, toegankelijk en met een enorme positieve vibe. Daar mogen en moeten meer gemeenten aan mee gaan doen!"

Speciale aandacht voor winnaars en andere inzendingen

Delft, winnaars gemeentedelers 2023

Leonard Geluk (algemeen directeur VNG) maakt in zijn Weekjournaal de winnaars van GemeenteDelers 2023 bekend. De winnaars ontvangen hun trofee tijdens het VNG congres op 14 juni 2023. Andere inzendingen krijgen aandacht tijdens congressen, in speciale webinars of via de sponsoren van GemeenteDelers. Alle inzendingen komen in de VNG Databank Praktijkvoorbeelden, zodat andere gemeenten met uw casus aan de slag kunnen.

De opzet van de competitie

GemeenteDelers is een competitie in drie rondes. Aan het einde van elke ronde wordt bekend welke casussen doorgaan naar de volgende ronde. De indieners ontvangen na elke ronde een beoordeling met waardevolle tips en tops.

Ronde 1: van aanmelden naar shortlist

In de eerste ronde worden alle binnengekomen inzendingen beoordeeld door een grote groep mensen met ruime ervaring in dienstverlening (wisdom-of-the-crowd gedachte). Zij gebruiken bij de beoordeling een ruime set criteria. De casussen die hier goed scoren, komen op de shortlist en gaan door naar de tweede ronde. 

Dit jaar zijn 68 casussen aangemeld voor de eerste ronde. Op 9 januari 2023 wordt bekend gemaakt welke hiervan door zijn naar de volgende ronde.

Ronde 2: van shortlist naar finale

De inzenders op de shortlist krijgen online bezoek van een team van ervaren assessoren. Via de methode van Waarderend Onderzoek gaan de assessoren dieper in op de casus. Dan gaat het bijvoorbeeld over de resultaten, maar ook de aanpak, het meenemen van belanghebbenden en de herbruikbaarheid van de casus. Na de online bezoeken selecteren de assessoren samen welke casussen doorgaan naar de finale. Dat is uiterlijk half april 2023 bekend.

 

deelnemers gemeentedelers 2022 - Apeldoorn

Deelnemer GemeenteDelers 2022 - Apeldoorn

Ronde 3: van finalisten tot winnaars

In de laatste ronde presenteren de finalisten hun casus aan de GemeenteDelers jury. Alle finalisten krijgen een professionele presentatietraining om zich voor te bereiden op de presentatie aan de jury. Daarnaast wordt er een promotiefilmpje gemaakt van alle casussen in de derde ronde. De jury selecteert een winnaar in elke categorie.

In zijn weekjournaal van 9 juni maakt Leonard Geluk (algemeen directeur VNG) de winnaars van GemeenteDelers 2023 bekend. De feestelijke prijsuitreiking is op 14 juni 2023 tijdens het VNG Jaarcongres in Groningen.

DEZE MEEMAKERS DRAGEN BIJ AAN HET SUCCES VAN GEMEENTEDELERS

Juryleden

De jury GemeenteDelers 2023 bestaat uit afgevaardigden van gemeenten, relevante organisaties, politiek en het bedrijfsleven. Zij zijn benaderd vanwege hun ervaring, maatschappelijke betrokkenheid en warme hart voor het publieke domein. Voorzitter van de jury is Nathan Ducastel, directeur VNG Realisatie.

Assessoren

Het team van assessoren is divers van samenstelling: professionals uit het bedrijfsleven en het publieke domein die elke dag werken aan het verbeteren van dienstverlening. Na een zorgvuldige selectie wordt elke assessor getraind in waarderende gespreksvoering. 

Scoorders

Voor het beoordelen van alle inzendingen werven we een grote groep mensen met verschillende achtergronden en ervaringen. Doordat elke inzending door een grote en diverse groep scoorders wordt beoordeeld, ontstaat een betrouwbare uitslag. Deze uitslag laat zien welke inzendingen het hoogst scoren op de criteria succesvol, waardevol en herbruikbaar.