In elke gemeente kent circa 15 % van de jongeren (1 op de 6 à 7) tussen de 16 en 27 jaar serieuze problemen op het pad naar volwassenheid. Ze hebben hulp, ondersteuning en perspectief nodig. De VNG volgt hierin het Nederlands Jeugdinstituut (NJi) die dit de Big 5 noemt.

'Om zelfstandig te kunnen zijn hebben jongvolwassenen het nodig dat niet alleen een zinvolle dagbesteding met onderwijs en/of werk is geregeld, maar ook de overgang van jeugdzorg naar volwassenenzorg, een stabiele woonplek, een gezonde financiële situatie, en een steunend sociaal netwerk.' Adequate steun aan kwetsbare jongeren heeft op lange termijn positief effect. Ze is dus relevant om sociale én financiële redenen.  

We laten de jongere pas los, totdat de Big 5 geregeld is.

  1. Wonen: Je hebt een passende, betaalbare woonplek alleen of met anderen, waar je voor langere tijd kan blijven.
  2. Inkomen: Je bent goed voorbereid op je financiële zelfstandigheid en het voorkomen of oplossen van schulden. En als je het (nog) niet zelf kan, is er iemand die dit samen met je kan doen. Je hebt een stabiel inkomen dat voldoende is voor nu en de nabije toekomst.
  3. Welzijn: Het gaat mentaal en lichamelijk goed genoeg met je en je hebt het gevoel dat je de toekomst aan kan. Je herkent bij jezelf wanneer het niet of minder goed met je gaat en je weet waar en bij wie je dan kan aankloppen voor hulp.
  4. School & werk: Je gaat naar school, studeert of werkt en je maakt plannen voor wat je later wilt doen of worden.
  5. Support : Je hebt tenminste 1 volwassene die er altijd voor je is en je hebt steunende familie, vrienden en/of kennissen waar je op kan rekenen

Lees meer 16-27 en de Big 5 op NJI.nl

Het VNG landelijk gemeentelijk netwerk 16-27 ondersteunt gemeenten bij een samenhangende aanpak voor deze jongeren. Kern hiervan is: werk op basis van heldere data, help individuele jongeren als integrale personen, en stuur op een maatschappelijke ambitie.  

  • Heldere data vergt een goed monitoringssysteem. Hoe groot is de groep van 16-27? Wat zijn de meest voorkomende problemen? Is er sprake van groei of krimp en wat zijn de prognoses? Voor de verschillende data kunt u terecht bij de Basisregistratie, datamatrix NJI en bij cijfers over zorgprofielen, ondermijning, suïcide en jongeren zonder startkwalificatie; 
  • Om individuele jongeren als integrale personen te ondersteunen zijn 2 dingen nodig. Ten eerste het besef dat iedere jongere uniek is in zijn situatie en ontwikkeling. Ten tweede de verbinding tussen verschillende beleidsdomeinen. De Big 5 dient op orde te zijn: wonen, doorlopende zorg, onderwijs-werk, schulden en inkomen, en steun van het eigen netwerk.  
  • Sturen op maatschappelijke ambitie betekent dat iedere jongere die dat nodig heeft wordt geholpen. Dat vergt een heldere bestuursopdracht, regie over de diverse domeinen heen en krachtige, flexibele combinatie-arrangementen om jongeren te kunnen ondersteunen.  

Aanmelden

Meld u aan voor het Landelijk gemeentelijk netwerk om op de hoogte te blijven van het laatste nieuws en de bijeenkomsten. Mail naar aanpak16-27@vng.nl onder vermelding van 'Aanmelding netwerk'. Zet uw naam, functie en e-mailadres in de mail. Of gebruik het aanmeldformulier.

Op onze landelijke overzichtskaart ziet u alle relevante landelijke pilots en programma's. U vindt hier een korte uitleg en een link naar de contactpersoon per programma. 

Wilt u contact met een van de gemeenten of meer weten over de aanpak, mail dan naar aanpak16-27@vng.nl.