Zoekresultaten (193 - 204 van de 15520)

Onderwerpen
Personen met verward gedrag zijn mensen die de grip op hun leven (dreigen te) verliezen, waardoor het risico aanwezig is dat zij zichzelf of anderen schade berokkenen. Gemeenten en ketenpartners werken hard aan een domeinoverschrijdende, integrale en goed functionerende aanpak, waarbij de persoon en zijn/haar omgeving centraal staat. Lees verder

Onderwerpen
Over transformatie rond/vanuit de maatschappelijke ondersteuning. Met informatie over nog lopende en recent afgeronde programma’s.

Onderwerpen
Gemeenten willen kennis en onderzoek in het sociaal domein maximaal benutten. Dat vraagt om kennisontwikkeling en -verspreiding: bottom-up, via lokale en regionale transformatiewerkplaatsen en kennisnetwerken.

Fraudebestrijding en handhaving

Artikel | 10 september 2012

Geactualiseerd VNG Model APV

Artikel | 10 september 2012

Gemeentewet: thema's

Artikel | 10 september 2012

Gemeenten en lokale vernieuwing

Artikel | 10 september 2012

Herziening omgevingsrecht - stand van zaken

Artikel | 10 september 2012

Overzicht onderhandelingen cao Wsw

Artikel | 10 september 2012

Europese lobbydossiers VNG

Artikel | 10 september 2012