Hinkelbaan

Naleving: kwaliteit voorschoolse educatie

Gerelateerde thema's

Gemeenten zijn verantwoordelijk voor toezicht en handhaving op de kwaliteit van de voorschoolse educatie in de kinderopvang (Wet kinderopvang). De VNG adviseert en ondersteunt gemeenten bij de uitvoering van deze taken met producten en diensten, zoals handreikingen, trainingen en bijeenkomsten, en door het faciliteren van kennisuitwisseling. Want een sterke uitvoering draagt bij aan kwalitatief hoogwaardige kinderopvang, wat gelijke kansen en een goede start voor alle kinderen bevordert.

Daarnaast brengt de VNG ervaringen uit de uitvoeringspraktijk in bij landelijke gesprekspartners om te zorgen dat wetgeving uitvoerbaar is en de registratiesystemen Landelijk Register Kinderopvang (LRK) en Gemeentelijk Incidenten Registratiesysteem (GIR) goed bruikbaar zijn voor gemeenten. Voor een strategische doorontwikkeling van toezicht en handhaving op de kinderopvang onderzoeken we samen met landelijke partners de mogelijkheden van versterking van de reflectieve functie van toezicht.

Meer informatie, aan de slag

Lees meer over dit onderwerp of mail naar naleving@vng.nl.