De komende jaren vinden de trajecten rond de heroverweging van de financiële verhouding en de herziening van de verdeelmodellen sociaal domein plaats. Deze zijn gericht op een invoering van een nieuwe verdeling van het gemeentefonds per 2023.

Tijdlijn herverdeling van het gemeentefonds

Start onderzoeken naar herijking van het gemeentefonds
1 maart 2019
Ministerie van BZK stuurt voorstel ter consultatie aan Raad voor Openbaar bestuur (ROB)
2 februari 2021
Nieuws
4 maart 2021
ROB verwacht medio april advies te geven
15 april 2021
Geplande invoering nieuwe verdeling
1 januari 2023

Vraag en antwoord

Publicaties & Brieven