Hoeveel geld individuele gemeenten uit het gemeentefonds krijgen, hangt af van de kenmerken en de belastingcapaciteit van de gemeenten. De rijksoverheid is verantwoordelijk voor het actueel houden van het verdeelstelsel. Momenteel wordt onderzocht hoe het gemeentefonds opnieuw kan worden verdeeld. De invoering van de nieuwe verdeling van het gemeentefonds staat gepland voor 2023.

Tijdlijn herverdeling van het gemeentefonds

Start onderzoeken naar herijking van het gemeentefonds
1 maart 2019
Ministerie van BZK stuurt voorstel ter consultatie aan Raad voor Openbaar bestuur (ROB)
2 februari 2021
Nieuws
4 maart 2021
ROB-eindadvies over aangepast voorstel verwacht
10 september 2021
Start bestuurlijke consultatie VNG met gemeenten (naar verwachting)
15 september 2021
Advies van VNG en gemeenten naar fondsbeheerders (naar verwachting)
31 oktober 2021
Geplande invoering nieuwe verdeling
1 januari 2023

Vraag en antwoord

Publicaties & Brieven