Ledenbrief nummer

Lbr. 22/027

Geachte leden van college en gemeenteraad,

In deze ledenbrief informeren wij u over de laatste ontwikkelingen rond de herijking van de verdeling van het gemeentefonds.