Vanwege de maatregelen van het kabinet rondom het coronavirus zijn bijeenkomsten uitgesteld of gaan ze in een andere vorm door. Heeft u zich voor een bijeenkomst aangemeld, check dan altijd bij de organisatie zelf of deze nog wel doorgaat.

1 maart

In deze informatiesessie geeft BZK een algemene toelichting op de verdeelmodellen klassiek domein en sociaal domein en wordt er ingegaan op de keuzes die de fondsbeheerders gemaakt hebben om te komen tot de voorliggende modellen.

1 maart

In deze informatiesessie geeft BZK een algemene toelichting op de verdeelmodellen klassiek domein en sociaal domein en wordt er ingegaan op de keuzes die de fondsbeheerders gemaakt hebben om te komen tot de voorliggende modellen.

2 maart

In deze sessie gaan we dieper in op het onderdeel inkomstenverevening. De manier waarop in de verdeling van het gemeentefonds rekening wordt gehouden met de algemene eigen middelen van gemeenten. In de herijking van het gemeentefonds was dit een apart traject.

2 maart

Binnen de herijking van het gemeentefonds heeft het verdeelmodel beschermd wonen een aparte plaats. In deze informatieve sessie geven BZK, VNG en AEF uitleg over dit verdeelmodel en de uitwerking van de financiële randvoorwaarden die door het VNG-Expertiseteam MO/BW zijn benoemd.

3 maart

In deze informatiesessie geeft BZK een algemene toelichting op de verdeelmodellen klassiek domein en sociaal domein en wordt er ingegaan op de keuzes die de fondsbeheerders gemaakt hebben om te komen tot de voorliggende modellen.

3 maart

Binnen de herijking van het gemeentefonds heeft het verdeelmodel beschermd wonen een aparte plaats. In deze informatieve sessie geven BZK, VNG en AEF uitleg over dit verdeelmodel en de uitwerking van de financiële randvoorwaarden die door het VNG-Expertiseteam MO/BW zijn benoemd.

3 maart

In deze informatiesessie, speciaal voor ambtenaren uit de provincie Utrecht, geeft BZK een toelichting op de verdeelmodellen klassiek domein en sociaal domein en de betekenis daarvan voor Utrechtse gemeenten. Ook gaan we in op de keuzes die de fondsbeheerders maakten om te komen tot de voorliggende modellen. 

4 maart

In deze sessie gaan we dieper in op de technische details van de verdeling en specifiek het onderdeel Sociaal Domein. Onderzoekers van AEF en Cebeon zijn aanwezig om antwoord te kunnen geven op specifieke vragen.

4 maart

In deze informatiesessie, speciaal voor ambtenaren uit Noord-Brabant, geeft BZK een toelichting op de verdeelmodellen klassiek domein en sociaal domein en de betekenis daarvan voor Brabantse gemeenten. Ook gaan we in op de keuzes die de fondsbeheerders maakten om te komen tot de voorliggende modellen. 

4 maart

In deze sessie gaan we dieper in op de technische details van de verdeling en specifiek het onderdeel Sociaal Domein. Onderzoekers van AEF en Cebeon zijn aanwezig om antwoord te kunnen geven op specifieke vragen.