VNG Team Financiën organiseert elke derde dinsdag van de maand een webinar over actualiteiten op het terrein van gemeentefinanciën. We gaan in op verschillende ontwikkelingen rondom de financiële situatie van gemeenten en afspraken tussen het rijk en gemeenten.

Deze keer bespreken we: 

- het komende begrotingsadvies van de VNG over hoe om te gaan met het ravijn
- de voorbereidingen voor de komende Bestuurlijke Overleggen financiële verhoudingen
- een terugblik op de cijfers die naar de informateur zijn gestuurd 

We zorgen voor voldoende ruimte om vragen te kunnen stellen. 

Kijk hier de vorige webinars terug

Locatie en tijd

  • Online via Webinargeek
  • Van 16.00 tot 17.00 uur

Kosten

Geen

Organisator

VNG