Organisatie

VNG

Publicatie soort

Handreiking

Jaar van uitgifte

2018

Actualisatie van deze handreiking wordt in 2023 verwacht

Gemeenten zijn op grond van de Wet hergebruik van overheidsinformatie (Who) verplicht om op verzoek overheidsinformatie als open data beschikbaar te stellen voor hergebruik.  In deze handreiking wordt ingegaan op de PSI-Richtlijn en de doelstelling van de Who waarbij ook het verschil met de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) aan de orde komt. Vervolgens beschrijven we de toepassing van de Who in de praktijk.

Daarnaast besteden we aandacht aan onder andere hoe ver de inspanningsverplichting gaat, de manier waarop gemeenten op grond van de Who informatie moeten verstrekken en de informatiehuishouding van gemeenten. Verder gaan we kort in op de marginale verstrekkingskosten  en op een aantal specifieke aandachtspunten. Tot slot komt de jurisprudentie aan de orde.

De beslisboom ‘Toepassing Wet hergebruik van overheidsinformatie (Who)’ kunnen gemeenten raadplegen bij het behandelen van een verzoek om hergebruik.