Organisatie
Schakelteam Personen met Verward Gedrag
Publicatie soort
Overig
Jaar van uitgifte
2018

Gebleken is dat mensen met verward gedrag vooral tussen wal en schip vallen omdat zij niet in een ‘hokje passen’. Iemand met meerdere problemen loopt vaak vast door de vele ‘schotten’ bij betrokken instanties. Het vraagt om een andere houding. Wat de persoon nodig heeft moet centraal staan en niet het systeem.

In het tussenbericht 'Weerbarstige werkelijkheid' geeft het Schakelteam Personen met Verward Gedrag de stand van zaken weer.

 • Op steeds meer plekken in het land ontstaan er goede initiatieven en groeit langzaam het besef dat zorg voor deze kwetsbare groep mensen een betere samenwerking vereist. Gemeenten zijn dan ook redelijk positief over wat zij de afgelopen tijd bereikt hebben.
 • Aandachtspunten liggen vooral in het maken van de vertaalslag naar de praktijk en/of structurele afspraken over borging en financiering.
 • Daarnaast moet ook de betrokkenheid van familie bij de behandeling van cliënten nog meer aandacht krijgen.

Bijlagen

 • Monitorrapportage gemeentelijke aanpak verward gedrag (pdf)
  Via de in maart 2018 gehouden landelijke monitor geven gemeenten aan dat zij de nodige uitdagingen ervaren bij het tot stand brengen van een goedwerkende aanpak. Zo zijn er zorgen over het wegvallen van (rijks)subsidies, de beschikbaarheid van passende zorg en de wetgeving rond privacy, het mogen delen van informatie.
   
 • Analyse geregistreerde politiemeldingen verward gedrag (pdf)
  Het RIVM heeft een onderzoek uitgevoerd naar de politiemeldingen uit 2015 en 2016 van mensen met verward gedrag. De analyse wordt in september 2018 verrijkt met de politiecijfers van 2017. Het Schakelteam verwacht dan meer inzicht te krijgen in de achterliggende aard en ernst van de problematiek.

Zie ook

Films