Organisatie

VNG

Publicatie soort

Handreiking

Jaar van uitgifte

2019

Bij het opstellen van de verplichte omgevingsvisie heeft een gemeente veel beleidsvrijheid. Toch stelt de Omgevingswet wel een aantal eisen aan een omgevingsvisie. VNG heeft spiekbriefjes opgesteld. Het spiekbriefje omgevingsvisie geeft antwoord op de volgende vragen:

  • Wat zijn verplichtingen?
  • Waar heeft u als gemeente keuzemogelijkheden?

Zoals de titel al suggereert is deze lijst geen compleet overzicht van alle eisen en keuzemogelijkheden maar een hulpmiddel voor de meest relevante onderwerpen bij het maken van een omgevingsvisie.

Zie ook