Organisatie
VNG
Publicatie soort
Handreiking
Jaar van uitgifte
2019

Bij het opstellen van de omgevingsvisie, het omgevingsplan, de omgevingsvergunning of het omgevingsprogramma heeft een gemeente veel beleidsvrijheid. Toch stelt de Omgevingswet een aantal eisen. De VNG heeft zogenaamde 'spiekbriefjes' opgesteld voor elk van de onderdelen.

Op basis van de spiekbriefjes zijn voor een aantal belangrijke keuzes de mogelijke gevolgen en effecten uitgewerkt. Ze geven geen compleet overzicht van alle eisen en keuzemogelijkheden, maar maken de meest relevante onderwerpen inzichtelijk.

Met de spiekbriefjes kan de dialoog gericht gevoerd worden.

Zie ook