Organisatie

Retailagenda, INretail, NRW, Q&A

Jaar van uitgifte

2020

In opdracht van de de Retailagenda, en in samenwerking met INretail en NRW, voerde onderzoeksbureau Q&A een uitgebreide impactanalyse uit naar de gevolgen van de coronacrisis op de non-foodretail. Voor het onderzoek is aan consumenten, retailers, vastgoedeigenaren en gemeenten gevraagd naar hun verwachtingen voor volgend jaar. Wat verwachten zij op bijvoorbeeld op het gebied van traffic, winkelsluitingen, leegstand en huurniveaus? In dit rapport worden de verwachtingen en constateringen per stakeholder toegelicht. Daarbij ontstaat een zorgelijk beeld waarbij omzetten kelderen, veel winkels verdwijnen en er in de grote steden nog meer leegstand zal zijn.